advertentie KBITE

WOS

Ook op zaterdagmiddag begraven in Westland

Het wordt in Westland mogelijk om dierbaren ook op zaterdagmiddag te begraven op de algemene begraafplaatsen.

Tot nu toe kon dat op zaterdag alleen tot 12.00 uur. Binnenkort  wordt begraven tot 16.00 uur mogelijk.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de beheersverordening in die zin aan te passen. Reden is dat er vanuit inwoners van Westland een toenemende belangstelling is gebleken voor begraven op zaterdagmiddag en het college wil daaraan tegemoetkomen.

In de Beheersverordening begraafplaatsen Westland, die overigens nog uit 2013 stamt, worden allerlei onderwerpen voor de begraafplaatsen geregeld. Te denken valt aan het ordelijk verloop van begrafenissen en bepalingen over het ruimen van graven.

Laat je reactie achter