advertentie KBITE

Ook stofoverlast bij minder harde wind in Hoek van Holland

Niet alleen bij harde wind ervaren Hoekenezen hinder van zwarte stof in het dorp. Dat blijkt uit onderzoek door inwoners.

Dertig Hoekenezen hebben in de afgelopen zomer drie maanden lang meer dan vijfhonderd zogeheten plakmonsters genomen van de zwarte stof. Ze vinden dit stof op hun vensterbanken en tuinmeubels en ervaren daar overlast van. Veel mensen ervaren hinder van het stof en niet alleen bij harde wind uit het zuidwesten, zo blijkt.

Doel van het bewonersonderzoek is beter te begrijpen wat precies hinder geeft en wanneer die optreedt. Dat maakt het gemakkelijker bronnen aan te pakken en maatregelen te nemen. De monsters zijn geanalyseerd door Milieudienst DCMR. Ze geven een goed beeld van de soorten stof die in Hoek van Holland voorkomen: kolen- en ertsstof, maar ook zand en plantenresten.

Gemiddeld bevatten de monsters 40 procent kolenstof, met uitschieters tijdens klachtengolven tot 80 procent op sommige plaatsen. Ook zijn duin- en Saharazand en plantenresten aangetroffen. Dit komt overeen met de analyses die TNO en DCMR zelf hebben gedaan.

DCMR gaat onderzoeken of het helpt ook maatregelen te nemen wanneer het minder hard waait. Daarnaast kan stof dat opwaait van braakliggende terreinen in de omgeving een rol speelt. DCMR gaat daar aanvullend onderzoek naar doen. Een maatregel die dan mogelijk kan helpen tegen een deel van de overlast die mensen ervaren is het inzaaien van die terreinen met gras.

Laat je reactie achter