advertentie Boekestijn

Hoogheemraadschap van Delfland

Opnieuw waterverontreiniging tijdens teeltwisseling

Zo'n twintig toezichthouders, onder wie acht bijzondere opsporingsambtenaren, hebben de afgelopen maand tijdens de teeltwisseling in Westland, Midden-Delfland en Oostland fouten geconstateerd.

In zeventien gevallen vonden de handhavers dat er sprake was van een overtreding. Tegen twaalf bedrijven is bestuursrechtelijk opgetreden in de vorm van een schriftelijke waarschuwing, soms met een dwangsom, om naleving van de regels af te dwingen. In vijf situaties was de overtreding of nalatigheid dermate ernstig dat er proces verbaal is opgemaakt. De hoogte van de sanctie kan van geval tot geval variëren en wordt bepaald door de rechter.

De teeltwisseling is op een kwekerij altijd een hectische periode, waarin afgedragen gewassen en substraat worden geruimd en de bedrijven een grondige schoonmaakbeurt krijgen. Vanwege die hectiek wordt er niet altijd zorgvuldig gewerkt.

'Toch gebeurt het elk jaar opnieuw'

"Wij zien dat ieder jaar terug in de waterkwaliteit rond tuinbouwbedrijven", zegt senior-handhaver Robbert Ballings van het Hoogheemraadschap van Delfland. "Tijdens de teeltwisseling meten we daar hogere concentraties van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en reinigingsmiddelen in het oppervlaktewater. Er wordt dan meer restwater geloosd. Er ontstaan lekstromen vanuit containers met gewas- en substraatresten, er liggen gewasresten naast containers en er spoelt vervuild water van erfverhardingen naar de watergangen. Dat hoort niet en het hoeft niet, maar toch gebeurt het elk jaar opnieuw. Strengere handhaving is helaas nodig."

Uit de jaarrapportage die het hoogheemraadschap het afgelopen voorjaar presenteerde, bleek opnieuw dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert. Telers weten dat de puntjes op de i moeten komen en werken daar doorgaans heel goed aan mee. Desondanks ziet het hoogheemraadschap dat er tijdens de teeltwisseling in het najaar nog veel misgaat.

Laat je reactie achter

Stadhuis Maassluis biedt burgers warme woonkamer
ENERIECRISIS

Stadhuis Maassluis biedt burgers warme woonkamer

ENERIECRISIS

Stadhuis Maassluis biedt burgers warme woonkamer

Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om de kachel thuis aan te zetten, biedt de gemeente Maassluis voor alle bewoners een warme woonkamer.

Zoektocht nieuwe burgemeester Midden-Delfland in gang gezet
NOG JAAR GEDULD

Zoektocht nieuwe burgemeester Midden-Delfland in gang gezet

De gemeente Midden-Delfland krijgt op woensdag 13 december 2023 een nieuwe burgemeester. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

Verbijsterde bejaarde vrouw ontdaan van ringen en ketting
BABBELTRUC

Verbijsterde bejaarde vrouw ontdaan van ringen en ketting

Bij de babbeltruc maandagavond bij een woning in het Vondelpark in Maassluis hebben de twee daders de ringen en halsketting die het 93-jarige slachtoffer droeg, gestolen.

Regioploegen vervroegen wedstrijden voor WK
VOETBAL

Regioploegen vervroegen wedstrijden voor WK

Meerdere voetbalploegen uit onze regio hebben - met het oog op het huidige WK - hun wedstrijd van komende zaterdag vervroegd.

Buurtpreventie Maasland: 'Zet je auto 's nachts op slot'
WAARSCHUWING

Buurtpreventie Maasland: 'Zet je auto 's nachts op slot'

De buurtpreventie in Maasland geeft de inwoners van het dorp het dringend advies om hun auto's in de nacht op slot te hebben staan.

Groep 8 Achtsprong doneert geld schuurfeest aan Hartstichting
GOEDE DOEL

Groep 8 Achtsprong doneert geld schuurfeest aan Hartstichting

Als een van je klasgenoten een hartkatheterisatie moet ondergaan, is het wel even schrikken. Zeker als je pas in groep 8 zit.

Regioploegen vervroegen wedstrijden voor WK
VOETBAL

Regioploegen vervroegen wedstrijden voor WK

Meerdere voetbalploegen uit onze regio hebben - met het oog op het huidige WK - hun wedstrijd van komende zaterdag vervroegd.

Buurtpreventie Maasland: 'Zet je auto 's nachts op slot'
WAARSCHUWING

Buurtpreventie Maasland: 'Zet je auto 's nachts op slot'

De buurtpreventie in Maasland geeft de inwoners van het dorp het dringend advies om hun auto's in de nacht op slot te hebben staan.

Groep 8 Achtsprong doneert geld schuurfeest aan Hartstichting
GOEDE DOEL

Groep 8 Achtsprong doneert geld schuurfeest aan Hartstichting

Als een van je klasgenoten een hartkatheterisatie moet ondergaan, is het wel even schrikken. Zeker als je pas in groep 8 zit.