advertentie VEMO Lease top

Oranjebuitenpolder, met de blik richting Maassluis. WOS

Pas na zomervakantie reageren op plan Oranjebonnen

Wie wil reageren op het gemeentelijk plan voor het gebied de Oranjebonnen in Hoek van Holland, kan dat pas na de zomer doen.

Oorspronkelijk zou het plan uiterlijk deze maand worden gepubliceerd, maar het college van B en W van de gemeente Rotterdam - dat het ontwerp op 2 juni heeft vastgesteld - heeft besloten de terinzagelegging over de vakantieperiode heen te tillen. Vervolgens kan iedereen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Overigens is er de afgelopen week al veel uit het ontwerp bekend geworden via diverse gemeentelijke publicaties.

'Oranjebonnen' is de overkoepelende naam van de twee polders die liggen tussen Hoek van Holland en Maassluis: de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Wat staat daar te gebeuren? Bekende plannen zijn onder meer: een locatie voor natuurbegraven, een zonnepanelenveld van 25 hectare, een voedselbos en sportieve recreatieve locaties.

Lang proces
Al tientallen jaren wordt nagedacht over mogelijkheden van andere bestemmingen in de polder. De gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de toenmalige stadsregio Rotterdam hebben in 2012 de ambitie uitgesproken een ecologische verbinding tussen de kust en Midden-Delfland te realiseren en de recreatieve verbindingen uit te breiden. Die ambitie is uitgewerkt in het OntwikkeIplan Oranjebonnen, uit 2016, en nu vastgelegd in het ontwerpbestemmingplan Oranjebonnen.

Bonnenpolder
Zo komt er in de Bonnenpolder nieuwe natuur met de mogelijkheid voor natuurbegraven, meer recreatieve routes en ecologische verbindingen. Het bestaande glastuinbouwbedrijf wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen er twee woningen aan de Bonnenweg. Hoeve van Rijckevorsel wordt een plek waar bezoekers op een terras kunnen zitten en lokale producten kunnen kopen.

Oranjebuitenpolder
In de Oranjebuitenpolder gaat de gemeente Rotterdam een zonnepark van 25 hectare groot realiseren. Wandelpaden, een mountainbike-parcours, grasvelden en een klein informatiecentrum moeten die polder ook interessant maken voor recreanten. Verderop in de polder is plek voor een voedselbos en outdooractiviteiten. Onderdeel van dit plan zijn vijftien overnachtingsplekken en zes camperplaatsen.
Op de plek van het glastuinbouwbedrijf aan de Polderhaakweg kunnen vijf woningen worden gebouwd.

Laat je reactie achter