advertentie FLORA TV

Toen de lantaarnpalen er nog stonden... FLE

Pech voor naburige bedrijven door handhaving bij Freight Line

Een handhavingsprocedure bij transportbedrijf Freight Line in Maasdijk betekent ook pech voor de naburige bedrijven Nature's Pride en Growers United.

Bij Freight Line moesten kortgeleden de lantaarnpalen van het parkeerdek worden verwijderd na klachten van omwonenden. Tijdens het uitzoeken van die kwestie bleek dat er in de bouwfase geen vergunning voor de lichtmasten was aanvraagd door een extern adviesbureau van Freight Line.
Onder dreiging van een dwangsom van 20.000 euro moesten de lantaarnpalen worden weggehaald. Maar hoe zit het dan met de lantaarpalen op de parkeerdekken van naburige bedrijven als Nature's Pride en Growers United?, was vorig jaar reeds als vraag opgeworpen.

De gemeente zegt  in de tweede helft van 2020 in gesprekken met Freight Line meerdere malen te hebben aangegeven dat ook handhavend zal worden opgetreden tegen andere bedrijven die illegaal lichtmasten hebben gerealiseerd op bedrijventerrein Honderdland. Er mag immers geen sprake zijn van ongelijke behandeling.

Prioriteit
In het geval van Freight Line (FLE) was er sprake van handhavingsverzoeken door meerdere bewoners. "Daarom  hebben wij de handhavingszaak van FLE met prioriteit behandeld", verklaart burgemeester Bouke Arends vandaag in zijn beantwoording van schriftelijke vragen van de LPF-fractie.

Net als bij FLE heeft de gemeente ten aanzien van Growers United en Nature's Pride onderzocht of de zonder vergunning aangebrachte lantaarnpalen gelegaliseerd zouden kunnen worden. Die zogeheten legalisatietoetsen zijn begin deze maand afgerond. Daarbij is gebleken dat de lichtmasten niet gelegaliseerd kunnen worden door middel van een omgevingsvergunning.
"Thans zijn wij bezig met het opstellen van de vooraankondiging last onder dwangsom richting deze bedrijven", schrijft de burgemeester.

Reacties bedrijven
Bij Nature's Pride is er sinds de bouw van het bestaande complex in 2013 nimmer sprake geweest van klachten over de verlichting op het parkeerdek en was er niet het besef dat het bedrijf formeel in overtreding was. Het bedrijf zal zich schikken naar de aanwijzing van de gemeente; "de wet is de wet".
En wat zeggen ze bij Growers United: "De gemeente Westland heeft nog geen contact met ons gehad over dit onderwerp. Dit wachten wij eerst af voordat we kunnen reageren."

Alternatieven
Het weghalen van de lichtmasten op de parkeerdekken is een nadeel voor de veiligheid van chauffeurs en levert het risico van ongewenste bezoekers op. Maar volgens de gemeente zijn er goede mogelijkheden om het dakoppervlak te verlichten met een minimale lichthinder voor de omgeving. "Gedacht kan worden aan het gebruik maken van de dakrand in combinatie met lagere verlichtingsarmaturen die qua hoogte onder de dakrand blijven of verlichting in het dakoppervlak zelf", zo luidt het advies.

...en zo is het nu 's avonds bij Freight Line FLE

Laat je reactie achter