advertentie Financieringsgilde TOP

Masterplan Flora Campus Westland

Raadsbrede steun voor Flora Campus Westland

Het college van B en W van Westland kan verder met de uitwerking van het masterplan voor de beoogde Flora Campus Westland, behalve op het punt van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Wel is het de bedoeling om op korte termijn binnen de gemeenteraad te gaan spreken over de meest wenselijke ontwikkeling van het openbaar vervoer (OV), want alle fracties vinden het OV een zeer belangrijk aspect in de ontwikkeling van de gemeente.

De fracties van GBW, LPF, Forum voor Democratie en Westland Verstandig hadden woensdagavond een amendement ingediend om het HOV er nu buiten te laten. Fractievoorzitter Remmert Keizer (GBW) motiveerde het wijzigingsvoorstel als volgt. "Dit is weliswaar een grote kans voor Westland, maar we moeten niet àlles aan elkaar koppelen", zei Keizer. "Wij hebben in deze raad nog nooit over HOV gediscussieerd. Wat ons betreft, komt het college nog vóór september met een aantal varianten, waarover we hier met elkaar kunnen discussiëren, maar ook de financiële consequenties met elkaar kunnen afpellen."

Naar voren halen

Westland Verstandig had een motie ingediend om enkele elementen uit het Flora Campus-plan naar voren te halen. Van diverse kanten werd daarover de kritische noot gekraakt, dat bij dit masterplan voorkomen moet worden dat er 'krenten uit de pap' worden gehaald. De fractie wil dat er nog in dit jaar 200 (tijdelijke) starterswoningen en 400 (tijdelijke) arbeidsmigrantenwoningen gerealiseerd worden en dat er zo nodig daarvoor binnen het plangebied een geschikte plek wordt gevonden waar snelle realisering kan plaatsvinden. Verder zou in 2024 de eerste paal geslagen moeten worden voor het Vakcollege+ van ISW en als mocht blijken dat dat niet gehaald kan worden, binnen het plangebied een plek te kiezen waar dat dan wel uitvoerbaar is.

'Onuitvoerbaar'

Burgemeester Arends bracht naar voren dat genoemde motie voor wat betreft de gestelde termijnen onuitvoerbaar is. Voorman Duijsens van Westland Verstandig handhaafde evenwel de motie, waarin hij de uitvoering ervan verschoof naar 2024 respectievelijk 2025. Hierbij staakten de stemmen (19-19), waarbij bleek dat er sprake was van een menselijke fout. CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer had op het verkeerde knopje gedrukt en maakte daar direct melding van. Helaas pindakaas. Maar voor haar is het prettig, dat de onbesliste stemming tot gevolg heeft dat de motie in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming wordt gebracht.

Het eerder vermelde amendement is (met 25 stemmen voor en 13 tegen) aangenomen. Uiteindelijk zei de gemeenteraad bijna unaniem 'ja' tegen het (gewijzigde) masterplan, ook al was dat voor sommigen een kwestie van 'afronden naar boven’'. Duncan Plomp (GroenLinks) is eigenlijk ook voorstander, maar voor hem was het onacceptabel dat het HOV-stuk eruit is gehaald.

Laat je reactie achter

Oud en nieuw komt er weer aan: gemeente sluit prullenbakken af
JAARWISSELING

Oud en nieuw komt er weer aan: gemeente sluit prullenbakken af

JAARWISSELING

Oud en nieuw komt er weer aan: gemeente sluit prullenbakken af

De gemeente Westland neemt in aanloop naar de jaarwisseling maatregelen om vuurwerkschade te voorkomen. Vanaf woensdag 13 december worden alle openbare prullenbakken en hondenpoepzakjeshouders afgesloten.

Verkeersongeval tussen automobilist en fietser Naaldwijk
112

Verkeersongeval tussen automobilist en fietser Naaldwijk

Vanochtend om 05.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval met letsel op de kruising van de Dijkweg met de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk.

Jonge talentvolle sporters: Mats Duwel
BADMINTON

Jonge talentvolle sporters: Mats Duwel

De 17-jarige Mats Duwel uit Naaldwijk is opgegroeid in een ware badmintonfamilie. Zijn ouders en broer zaten op deze sport, dus het was niet zo gek dat hij op zijn achtste ook overstapte van voetbal naar badminton.

Sportnieuws: Vierde WK-winst op rij Nederlandse handbalvrouwen
SPORT

Sportnieuws: Vierde WK-winst op rij Nederlandse handbalvrouwen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Ben & Sem over weerbaarheid in sierteeltsector
FLORAHOLLAND

Ben & Sem over weerbaarheid in sierteeltsector

Bij Royal FloraHolland in Honselersdijk is maandag een tweede 'Centrum Weerbare Sierteeltsector' geopend door burgemeester Bouke Arends, teamchef Dick van der Ende van politie Westland en CEO Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland.

Stembus voor WOS 50 geopend
STREEKMUZIEK

Stembus voor WOS 50 geopend

Begin vrijdagavond is de stembus voor de zesde editie van de WOS 50 officieel geopend. Dat gebeurde in het tv-programma Aan Tafel.

Sportnieuws: Vierde WK-winst op rij Nederlandse handbalvrouwen
SPORT

Sportnieuws: Vierde WK-winst op rij Nederlandse handbalvrouwen

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Ben & Sem over weerbaarheid in sierteeltsector
FLORAHOLLAND

Ben & Sem over weerbaarheid in sierteeltsector

Bij Royal FloraHolland in Honselersdijk is maandag een tweede 'Centrum Weerbare Sierteeltsector' geopend door burgemeester Bouke Arends, teamchef Dick van der Ende van politie Westland en CEO Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland.

Stembus voor WOS 50 geopend
STREEKMUZIEK

Stembus voor WOS 50 geopend

Begin vrijdagavond is de stembus voor de zesde editie van de WOS 50 officieel geopend. Dat gebeurde in het tv-programma Aan Tafel.