advertentie VEMO Lease top

Piet Rensen, oprichter Houtsnip, overleden

Op 89-jarige leeftijd is vrijdag overleden Piet Rensen, de grondlegger van vogelopvang De Houtsnip in Hoek van Holland.

Rensen, die  een groot deel van zijn jeugd in Canada heeft doorgebracht en daar afstudeerde als ornitholoog, vestigde zich na zijn terugkeer naar Nederland in Hoek van Holland.

Hij begon daar in 1968 op eigen houtje met de opvang van vogels. Zijn bezieling ging zo ver, dat in en rond zijn woning geen plekje meer zonder zieke of gewonde vogel was. Er ontstond een vrijwel onhoudbare situatie en daarom heeft Rensen in 1981 samen met enkele anderen vogelasiel De Houtsnip opgericht.

Rensen is 33 jaar lang zowel beheerder van het opvangcentrum als voorzitter van de stichting gebleven en heeft ook daarna de vrijwilligers regelmatig bijgestaan met adviezen. Vorig jaar nam hij het eerste exemplaar van het boek '50 jaar vogelopvang in Hoek van Holland' in ontvangst. Dit boek is nagenoeg een biografie van Rensen.

Laat je reactie achter