advertentie KBITE

WOS

Proef met Biesieklette Stokdijkkade twee jaar verlengd

De fietsenstalling met zo'n 250 plekken op het tijdelijke park tegenover het gemeentehuis in Naaldwijk blijft er in ieder geval nog twee jaar.

De Biesieklette kwam tot stand met subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om het fiets- en openbaar vervoergebruik te stimuleren. Na twee jaar zou besloten worden of de stalling blijvend zou zijn. De proef liep eind mei dit jaar af, maar het college van B en W heeft besloten die met twee jaar te verlengen. Door de coronacrisis zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een definitief besluit te nemen.

De evaluatie van de proef zal nu eind 2022 naar de gemeenteraad worden gestuurd. Bang voor opnieuw te weinig gegevens heeft het college niet, nu de coronamaatregelen steeds sneller worden afgebouwd. Maar toch worden er extra maatregelen genomen. Zo worden de fietsenklemmen voor het gemeentehuis aan de Verdilaan weggehaald en tijdelijk opgeslagen, wordt er bewegwijzering nabij de Biesieklette geplaatst en komen er mede ter vergroting van de bekendheid activiteiten en publiciteit over deze proef.

De kosten van de fietsenstalling bedragen in totaal ruim 250.000 euro. Daarmee wordt het contract met Biesieklette, het inhuren van de beheerders en het interne contractmanagement bij het team Gebiedsbeheer Ruimte betaald. Het geld komt uit de bestemmingsreserve Regionale Verkeersprojecten.

Laat je reactie achter