advertentie Flora College

WOS

Politiek bekommert zich om positie Freight Line

Binnen de Westlandse politiek groeit steeds meer betrokkenheid bij de positie van het transportbedrijf Freight Line in Maasdijk.

Vorige week diende de LPF een reeks vragen over de actuele situatie in bij het college van B en W. De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) heeft maandag aangekondigd, dat zij in de raadsvergadering van volgende week dinsdag een motie met betrekking tot Freight Line indient.

Het bedrijf is in maart vorig jaar van start gegaan op het bedrijventerrein Honderdland, fase2. Al vrij snel kwamen er klachten van omwonenden over indringende geluidsproductie van koelmotoren van vrachtwagens. Verder waren er klachten over de intensiteit van verlichting.

Er leven onder meer vragen over het functioneren van de Honderdland Ontwikkelings Combinatie en de gemeente Westland bij de ontwikkeling van het betreffende gedeelte van bedrijventerrein Honderdland. Zo stelt de LPF dat het bedrijf meerdere malen heeft aangegeven mee te willen werken aan oplossingen waarin de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. "Met welke oplossingen denkt de gemeente te kunnen komen om weer naar een bevredigende situatie voor alle partijen te gaan?", aldus deze fractie.
Behalve Freight Line heeft ook een aantal omwonenden aangegeven een geluidswal- of muur te wensen. Aanvankelijk was dat ook een optie in de ontwerpfase. "Wat is er vanuit de gemeente mogelijk om dit te kunnen realiseren?", aldus de LPF.

Ook GBW wil dat in beeld wordt gebracht met welke aanpassingen in (de voorwaarden van) bestemmingsplan Honderdland fase 2 oplossingen kunnen worden geboden "die recht doen aan de bedrijfsvoering van zowel de ondernemingen als aan de belangen (leefomgeving) van de omwonenden van het bedrijventerrein".
Daarbij wordt verzocht om de uitkomsten van het onderzoek, de aanpassingen en de financiële consequenties ervan over vier maanden te presenteren en te bespreken in de raadscommissie Ruimte. In de tussentijd zouden activiteiten in het kader van het lopende handhavingstraject voorlopig opgeschort moeten worden.
Zo heeft het bedrijf kort geleden, onder dreiging van een dwangsom, lantaarnpalen van het parkeerdek moeten verwijderen, omdat daarvoor geen vergunning was aangevraagd.

Laat je reactie achter