advertentie KBITE

Verbeelding IV Infra

Raad geeft groen licht voor aanpak Woudseweg (N223)

De voltallige gemeenteraad van Midden-Delfland heeft vanavond groen licht gegeven voor de reconstructie van de Woudseweg (N223).

Het gaat specifiek om het gedeelte tussen de Molenlaan en het dorp 't Woudt. Aan het gedeelte vanaf 't Woudt tot aan de A4 wordt momenteel al druk gewerkt. Op de provinciale weg zijn maatregelen nodig voor de verkeersveiligheid, omdat er verhoudingsgewijs veel (zware) ongelukken gebeuren.

Er komt onder meer een grote rotonde ter hoogte van de Molenlaan. Omwonenden vrezen dat dit gaat zorgen voor meer geluidsoverlast richting de woningen en bedrijven in het tuinbouwgebied. Volgens het geluidsrapport dat door de provincie is opgesteld, zou dat niet het geval zijn, maar een van de insprekers - de advocaat van het bedrijf Topkrop - had hier ernstige twijfels bij. Dit zorgde ervoor dat het bestemmingsplan afgelopen oktober nog niet kon worden vastgesteld. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft het geluidsrapport inmiddels gecontroleerd en als 'adequaat' beoordeeld, meldt verkeerswethouder Frank ten Have.

Tijdens de werkzaamheden zullen bomen moeten worden gekapt om de reconstructie mogelijk te maken. Er geldt wel een herplantplicht. Daarbij wordt - op verzoek van enkele raadsfracties - niet alleen gekeken naar bomen, maar ook naar de mogelijkheid om struiken te planten.

De advocaat van een van de omwonenden heeft overigens al per brief aangekondigd naar de Raad van State te stappen om de start van de werkzaamheden tegen te houden.

Laat je reactie achter