advertentie Boekestijn

Arcade/Venster Architekten

Raad van State akkoord met nieuwbouw aan Sportlaan in De Lier

De bouw van 62 nieuwe woningen tussen de Sportlaan en de Chrysant in De Lier kan definitief doorgaan.

De gemeenteraad was eind vorig jaar al akkoord gegaan, maar een omwonende had beroep aangetekend bij de Raad van State. Dat beroep is vandaag ongegrond verklaard.

Op de locatie van de voormalige tuinbouwschool komt een appartementencomplex met 42 sociale huurwoningen en daarnaast worden er 20 eengezinswoningen voor verhuur in de vrije sector gebouwd. De bewoner vreest echter voor zijn woongenot: de hoge gebouwen (de grondgebonden woningen hebben een nokhoogte van 11 meter, het appartementencomplex wordt maximaal 20 meter hoog) zouden zijn uitzicht aantasten. Bovendien zouden deze gebouwen niet passen in de bestaande bebouwing.

De hoogste bestuursrechter gaat daar niet in mee. De toekomstige situatie, waarin de omwonende uitkijkt op de achtertuin van zijn nieuwe buurtgenoten en de achtergevel van de woningen op 20 meter afstand van zijn woning te zien is, noemt de Raad van State 'niet ongebruikelijk op een locatie in binnenstedelijk gebied, zoals in dit geval in het woongebied van De Lier'. Bovendien staat het appartementencomplex straks nog verder weg, waardoor het niet aannemelijk is dat dit het woongenot van de buurtbewoner aantast.
De Raad van State verwacht - in tegenstelling tot de omwonende - ook niet dat de komst van deze nieuwe woningen tot verkeers- en parkeerproblemen gaat leiden.

Grote behoefte

De bouw van de woningen voorziet in grote behoefte. Er is op dit moment in Westland een groot te kort aan (betaalbare) woningen. In een documentaire liet de WOS-jongerenredactie eerder dit jaar al zien dat het zeker voor starters op de woningmarkt bijna onmogelijk is om aan een woning te komen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is inmiddels opgelopen tot zo'n 5,5 jaar, berekende de NOS eerder al.

De gemeente heeft in haar woonvisie staan dat er tot 2030 1.800 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. De 42 woningen in het appartementencomplex aan de Sportlaan geven wat dat betreft enige verlichting.

Laat je reactie achter