advertentie KBITE

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

Raad Westland wil afstand nemen van racisme en discriminatie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Westland wil dat het college van B en W zich onomwonden uitspreekt tegen racisme en discriminatie in Westland.

Ook wordt gevraagd doelgericht actie te ondernemen om racisme en discriminatie in de gemeente tegen te gaan.

In de raadsvergadering van 8 juli dienen CDA, Westland Verstandig, PvdA, D66 en GroenLinks een motie hierover in. De fracties stellen vast dat de gemeente zich in haar uitvoeringsprogramma noch in het Westlandprogramma op geen enkele manier uitspreekt tegen racisme in Westland. Ze vinden het tijd worden dat er een duidelijk statement wordt afgegeven dat voor discriminerende praktijken geen plaats is in Westland. Ze wijzen er daarnaast op dat de Westlandse Jongerenraad heeft opgeroepen één front te vormen tegen racisme en discriminatie en iedere vorm van etnisch profileren.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vastgesteld dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart. Uit het rapport 'Zevende rapportage racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland' van het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting uit 2018 blijkt dat in de regio Haaglanden de meeste antisemitische en racistische incidenten plaatsvinden. De motie vraagt het college bij het ondernemen van actie de resultaten van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel planbureau te betrekken.

Laat je reactie achter