advertentie KBITE

SignBiblio

Raadsfracties in de bres voor glasvezel in Heenweg en het buitengebied

Bijna alle raadsfracties in de gemeente Westland doen een beroep op Deltafiber Netwerk om alsnog glasvezel aan te leggen in het buitengebied en zeker in Heenweg.

Op initiatief van Westland Verstandig hebben alle fracties behalve ChristenUnie-SGP een brief aan de directies van zowel Deltafiber Netwerk als Caiway gestuurd. Zij reageren daarmee op de aankondiging van Deltafiber dat bij nader inzien wordt afgezien van de aanleg van glasvezelaansluitingen in het buitengebied. Het zou te veel gaan kosten.

“Wij vinden uw 180 graden-draai onbegrijpelijk en onacceptabel. Onbegrijpelijk gezien al uw berichten tot ver in 2020 en de toezeggingen en zelfs contracten met inwoners en bedrijven. Onacceptabel omdat - na 2 jaar iedereen aan het lijntje gehouden te hebben - onze inwoners en ondernemers de dupe zijn van uw gewijzigde benadering", zo steken zij van wal.

De fracties brengen in herinnering, dat de gemeente Westland heeft geholpen om de verlangde 50 procent deelname te halen en ook een samenwerkingsovereenkomst met Deltafiber heeft gesloten. "Ook toen gaf u aan dat de reeds gecontracteerde aannemer al in het voorjaar 2020 zou starten met de aanleg", stellen zij.

Heenweg
Volgens de fracties is Heenweg na 2004 niet beglaasd omdat deze kern destijds over het hoofd is gezien en in zijn totaliteit als buitengebied is behandeld. “Er wonen daar ruim 600 inwoners van Westland. Eigenlijk staat Heenweg los van uw plannen om glasvezel in het buitengebied aan te leggen”, is hun betoog.

Overleg
De politieke partijen sturen aan op een overleg met Deltafiber. “Ook kunnen we dan in dat overleg de positie van Heenweg betrekken. Immers waarom sluit u wel Westlandse bedrijventerreinen aan en Heenweg niet?”, onderstrepen zij hun onbegrip.
Mocht het glasvezelbedrijf willen overleggen, dan zullen de fracties het college van B en W daarbij betrekken. “Ook het college heeft al uitgesproken uw ommezwaai te betreuren”, memoreren zij.

Laat je reactie achter