advertentie TipTop

Reeks versoepelingen in coronamaatregelen per 1 juli

We mogen vanaf woensdag weer bij elkaar in de auto gaan zitten en op horecaterrassen mag de onderlinge afstand verkleind worden door gebruik van zogeheten kuchschermen.

Dit zijn enkele versoepelingen van de bestaande coronamaatregelen die vanavond door premier Rutte zijn bekendgemaakt. Hij onderstreepte herhaaldelijk, dat wij overal de anderhalve meter blijven naleven. "We hebben nog geen vaccin, we hebben nog geen medicijn", betoogde de premier.
Vanaf woensdag 1 juli gelden onderstaande algemene regels voor binnen en buiten.

Algemene regels voor activiteiten binnen:
* maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
* geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Algemene regels voor activiteiten buiten:
* maximaal 250 personen (exclusief personeel);
* in de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats;
* geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.

In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte.

Vervoer
In het openbaar vervoer blijft het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Wel zijn vanaf 1 juli alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. Het verzoek is nog steeds om de spitsuren te mijden.
Voor het overige vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje is verplicht.

In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. In overig vervoer is de regel voorlopig: houd 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook in de kinderopvang en het basisonderwijs.
Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen die na de zomervakantie weer volledig open gaan. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen.

Uitzonderingen
In sommige situaties mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:
* contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders;
* mensen met contactberoepen (zoals kappers, masseurs en rij-instructeurs);
* sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.

Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan. Echter, voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Daar zijn overigens wel enkele voorwaarden aan verbonden, waarover het RIVM op zeer korte termijn met een advies komt.
Discotheken en nachtclubs blijven vrijwel zeker tot 1 september gesloten.

"Kunnen we alleen samen"
Ondertussen wordt er wereldwijd gewerkt aan medicijnen en vaccins tegen het coronavirus. Uiteindelijk moet dat leiden tot het opheffen van de algemene regels, zoals het 1,5 meter afstand houden. "Maar zolang het virus er is, zullen we ons aan de algemene regels moeten houden. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen", besloot Rutte.

Laat je reactie achter