advertentie KBITE

SignBiblio

Roep om vaste beeldverbinding in Westlandse uitvaartaula's

Enkele fracties in de gemeenteraad van Westland willen dat er beeldverbinding wordt geïnstalleerd in de aula’s van alle vijf begraafplaatsen.

De fractie van ChristenUnie-SGP heeft daarover gisteren schriftelijke vragen bij het college van B en W ingediend en Westland Verstandig komt met een motie om dat doel te bereiken.

Wegens de coronamaatregelen mogen voorlopig maximaal vijftig personen aanwezig zijn bij een uitvaartbijeenkomst. Vaak wil de familie graag dat meer mensen getuige kunnen zijn van de plechtigheid. In heel wat gevallen wordt er dan door de begrafenisondernemer een livestream verzorgd op internet. Dat kost al gauw honderden euro’s. Beide fracties spreken van 800 euro.

Tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad van 19 januari heeft de fractievoorzitter van Westland Verstandig, Peter Duijsens gevraagd of de gemeente in alle aula's een beeldverbinding kan installeren. In veel gemeenten is dat al het geval. Wethouder Leen Snijders liet weten dat dit niet aan de gemeente is. Hij verwees naar de begrafenisondernemers.

Duijsens bleef aandringen, waarop de wethouder liet weten dat 'het niet op de lijst staat' een dergelijke voorziening aan te brengen.

Laat je reactie achter