advertentie VEMO Lease top

Voortuin van begraafplaats Dijkweg. WOS

Rooms-katholieke begraafplaats Dijkweg kan monumentenstatus krijgen

De gemeente Westland is bereid de rooms-katholieke begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk de status van monument te geven.

Ze volgt daarmee een positief advies van de gemeentelijke monumentencommissie. Inmiddels is de aanwijzingsprocedure begonnen.

Met de beslissing komt de gemeente tegemoet aan het verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, stichting Terebinth en het Genootschap Oud-Westland. De aanvragers hebben nu drie maanden de tijd om een zogenoemde waardenstelling te maken. Daarin wordt de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats beoordeeld. Een gespecialiseerd adviesbureau gaat dit doen.

De gemeentelijke monumentencommissie oordeelde in december dat de begraafplaats in 2006 bij een eerdere beoordeling voldoende punten heeft gekregen voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst. Maar overleg tussen gemeente en parochie leidde destijds niet tot resultaat. Wel vindt de commissie dat er nu een dieper gefundeerde beoordeling moet worden gemaakt.

De Adrianusparochie wil alle ruim 300 graven op de begraafplaats laten ruimen en kreeg daarvoor van de gemeente vorig jaar een vergunning. Volgens de werkgroep Behoud de R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk verdient het kerkhof een beter lot, de werkgroep zet daarom in op restauratie. Overleg met het parochiebestuur heeft echter vooralsnog tot niets geleid. De werkgroep is van mening dat het kerkhof een aanzienlijk cultuurhistorisch belang heeft.

Laat je reactie achter