advertentie KBITE

WOS

Rotterdam gaat werken aan nieuw voorstel over Recreatieoord

Het Rotterdamse college van B en W heeft het voorliggende plan tot verkoop van Recreatieoord Hoek van Holland ingetrokken.

Het van tafel halen van het principebesluit van 3 november om het vakantiepark te verkopen kwam zeker niet als donderslag bij heldere hemel, maar wel op een bijna terloopse manier tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Het leek er voor buitenstaanders op dat wethouder Said Kasmi (toerisme) ter plekke tot het inzicht kwam dat het beter was om het voorstel terug te nemen. 

De wethouder kreeg vanmiddag al ruim twee uur kritiek te verwerken op de gang van zaken in het afgelopen jaar. Er werden al zeker sinds april vorig jaar verkenningen uitgevoerd door ambtenaren die vallen onder wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen). In de periode voor 3 november werd er bij ambtenaren herhaaldelijk door betrokkenen bij het Recreatieoord de vraag gesteld "of er iets speelde". Die vragen zouden ontkennend beantwoord zijn.

In de afgelopen weken heeft de gemeente Rotterdam meer dan duizend e-mails over de voorgenomen verkoop ontvangen. Verder hebben enkele tientallen bewoners afgelopen maand gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Velen vertegenwoordigden een veelvoud aan kandidaat-insprekers.

Laat je reactie achter