advertentie KBITE

Ontwerp Lemairepark Buro Maan

Rotterdam wil vaart maken met woonzorg in Hoekse Lemairepark

De gemeente Rotterdam wil in 2023 gaan bouwen in het Hoekse Lemairepark, maar houdt er rekening mee dat dit zomaar twee jaar later kan worden.

Dat beschrijft het college van B en W vandaag in de bekendmaking van de vaststelling van de ontwikkelvisie voor dit parkgebied aan de oostkant van de kern van het dorp.

In de ontwikkelvisie staat de bouw van een nieuw woonzorgcomplex centraal. "We willen in lijn met de wens van gebiedscommissie en bewoners het tempo hoog houden. Daarbij kijken we realistisch naar mogelijke risico's op vertraging. In 2023 willen starten met de bouw van het nieuwe woonzorgcomplex, maar dit kan door risico's al snel twee jaar uitlopen", aldus B en W. "De toprisico’s zijn: vertraging door capaciteitsproblemen bij de gemeente of andere organisaties, vertraging bij vergunningsaanvragen, niet voldoende kostendragers, bodemzaken, wijzigende ambities en beroepsprocedures."

Woonzorgcomplex
De gemeente heeft in samenwerking met woningcorporatie WVH en zorgverlener Humanitas het plan voor een nieuw woonzorgcomplex opgesteld. Verder moeten er honderd woningen komen en wordt een vernieuwing van het park beoogd. "Het huidige zorggebouw (het Bertus Bliekhuis) is gedateerd en biedt onvoldoende plek voor de groeiende zorgvraag in het dorp. Al langere tijd wordt erover geklaagd. Na járen van gesprek is er nu een doorbraak bereikt. In een halfjaar tijd is een ontwikkelvisie met participatie tot stand gekomen", blikt het college terug.

Humanitas, WVH en de gemeente willen vanuit het nieuwe woonzorgcomplex de volledige keten van zorg, wonen en welzijn aanbieden. Het complex bestaat uit een zorggebouw met zes woongroepen in combinatie met twintig aanleunwoningen. In het zorggebouw wonen mensen met een zware zorgvraag, in de aanleunwoningen is plek voor mensen met een beginnende zorgvraag.
Op de begane grond van het complex is ruimte voor maatschappelijke en/of aanvullende zorgfuncties en een centrale ontmoetingsplek voor de buurt en bezoekers van het verpleeghuis. "Deze ontmoetingsplek moet, over en weer, een goede relatie hebben met het park", bespiegelen B en W.

Woningen
Het woonprogramma bestaat uit zo'n 100 gevarieerde woningen. Naast vrije sector koop en huur bestaat dit uit minimaal 25 middeldure huurwoningen (waarmee het project bijdraagt aan het actieplan middenhuur). Minimaal 20 woningen moeten in ieder geval rollator toe- en doorgankelijk zijn. "Dit alles moet een mix van segmenten, doelgroepen en woningtypen opleveren. Zo ontstaat er een divers woonmilieu dat jong en oud aanspreekt", is de doelstelling van het college.

Laat je reactie achter