advertentie Financieringsgilde TOP

Karin Brussaard

Rotterdamse raad verlangt nieuwe visie op Hoeks Recreatieoord

B en W van Rotterdam moeten voor het Recreatieoord in Hoek van Holland een aparte visie ontwikkelen 'voor een beter perspectief'.

Dat heeft de Rotterdamse gemeenteraad afgelopen nacht unaniem besloten. Die nieuwe visie moet worden uitgewerkt in overleg met de RAR (bewoners van het park) en de gebiedscommissie van Hoek van Holland. De conceptvisie moet uiterlijk eind augustus aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De opstellers moeten er rekening mee houden dat het recreatieoord en de camping  tot het Rotterdams cultureel erfgoed behoren, aldus de raad.

Sinds de aankondiging begin november dat Rotterdam het Recreatieoord wil verkopen, heerst veel onrust  bij de bewoners van het Hoekse vakantiehuisjespark. Het eigenlijke agendapunt in de raadsvergadering van gisteren betrof niet het Recreatieoord als zodanig, maar de trage gang van zaken rond het 'Toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief voor Hoek van Holland' (kortweg: Trop). Het Trop gaat over de Hoek als geheel. Maar vanwege de actuele situatie werd herhaaldelijk stilgestaan bij de toekomst van het Recreatieoord.
Met name de door het college voorgenomen Europese aanbesteding boezemt partijen angst in. Zij vrezen dat uitsluitend heel kapitaalkrachtige investeerders  kans maken op de aanbesteding.

"Iedereen kan inschrijven op de aanbesteding", reageerde wethouder Said Kashmi (Toerisme). "Het gaat ons niet om de hoogste bieder. Het beste plan is leidend", voegde hij eraan toe. Maar dat stelde onder anderen Dennis Tak (PvdA) niet gerust. "Er zal slechts een selecte groep kandidaten zijn bij een Europese aanbesteding", is zijn vaste overtuiging.

Alternatief voor aanbesteding?
Verschillende fracties willen dat ook de mogelijkheden buiten een Europese aanbesteding worden onderzocht. Dit aspect kwam ook naar voren in de vergadering van de gebiedscommissie van Hoek van Holland. Die speelde eveneens op donderdagavond. Commissielid Ton van Anraad bracht naar voren dat er wel degelijk andere mogelijkheden zijn dan alleen een Europese aanbesteding. Als voorbeeld noemde hij de verzelfstandiging van het Rotterdamse havenbedrijf.

De gebiedscommissie had het aanvankelijk als een gegeven aangenomen dat er een Europese aanbesteding zou komen. Dat was besloten door B en W. Die opstelling leidde tot spanningen met de vertegenwoordigers van de bewoners van het oord, de Recreanten Advies Raad (RAR). Inmiddels is dat geschil bijgelegd en neemt de gebiedscommissie een neutraal standpunt in.

Provincie
Terug naar de behandeling van het ontwikkelperspectief voor de Hoek, het Trop. In de Rotterdamse raad kwam onder meer de studie "Van strand tot stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn" aan de orde. Deze recent gepubliceerde studie van de provincie Zuid-Holland benoemt twee concrete geografische locaties in Hoek van Holland als 'prioritaire ontwikkellocaties'. Het gaat om de metrostations Hoek van Holland Strand en Hoek van Holland Haven.

Een meerderheid van de Rotterdamse raad wil dat de focus wordt gericht op de zuidwest-hoek tussen de Badweg en de Nieuwe Waterweg. Ten tweede moet de blik worden gericht op het gebied tussen het centrum en het metrostation Haven. De Rotterdamse raad wil dat het college een concreet uitvoeringsprogramma opstelt, inclusief beoogde planning en financiële middelen. Ook moet worden nagegaan welke werkzaamheden voor bijvoorbeeld masterplan en inrichtingsplannen door private partijen kunnen worden uitgevoerd. Hiermee moet verdere vertraging worden voorkomen. Ook moet het ontbreken van eventuele gemeentelijke capaciteit worden ondervangen. De gemeenteraad wil uiterlijk bij de presentatie van de begroting 2022 verder worden geïnformeerd.

Rotterdam Beach
Het mogelijk inschakelen van private partijen kan niet los worden gezien van een actie van Hoekse strandondernemers eind 2019, onder aanvoering van Jacko Roest. Zij presenteerden het masterplan Hoek van Holland Aan Zee: Rotterdam Beach. De ondernemers waren het wachten op concrete initiatieven vanaf de Coolsingel beu.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb stond bij het afsluiten van het debat in de raadsvergadering even stil bij het plotselinge overlijden van Jacko Roest vlak voor de  jaarwisseling. "Het moet mij van het hart dat ik het bijzonder verdrietig vind dat de heer Roest ons is ontvallen. Er is ook door hem heel veel tijd en energie gestoken in dit onderwerp", aldus Aboutaleb.

Laat je reactie achter

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland
HERTENKAMP

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland

HERTENKAMP

Herten en wallaby's verdwijnen langzaam uit Maasland

Het kabinet zet de plannen door om de hertenkampen in Nederland te sluiten. Vanaf januari 2024 is het verboden om te fokken met onder andere herten.

Nieuwe website gemeente Westland klaar
SNEL AANPASBAAR

Nieuwe website gemeente Westland klaar

Wethouders Anko Goudswaard en Barend Rombout hebben dinsdagochtend de nieuwe website van de gemeente Westland officieel in gebruik genomen.

Maassluis tijdens watersnoodramp: 'Stad wist zich te wapenen'
70 JAAR LATER

Maassluis tijdens watersnoodramp: 'Stad wist zich te wapenen'

Maassluis wist zich in 1953 goed te weren tegen de stormvloed. Er viel weliswaar één dode te betreuren, maar de stad kon zich door ervaring met eerdere stormen goed verdedigen tegen het water.

Kort sportnieuws week 5: Balijon heeft laatste wedstrijd gespeeld bij KMD
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Balijon heeft laatste wedstrijd gespeeld bij KMD

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Een koffer vol tips over energie besparen
WESTLAND REPORT

Een koffer vol tips over energie besparen

Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Voor tips over zowel de kleine, als grote ingrepen kun je in Westland terecht bij een van de Westlandse Energiecoaches.

Podium Westland krijgt in 2023 extra dag
CULTUUR

Podium Westland krijgt in 2023 extra dag

Het culturele evenement Podium Westland wordt dit jaar uitgebreid. Naast de vaste zaterdag, zijn er komende september ook op vrijdagavond al diverse optredens in het centrum van Naaldwijk.

Kort sportnieuws week 5: Balijon heeft laatste wedstrijd gespeeld bij KMD
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Balijon heeft laatste wedstrijd gespeeld bij KMD

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Een koffer vol tips over energie besparen
WESTLAND REPORT

Een koffer vol tips over energie besparen

Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen. Voor tips over zowel de kleine, als grote ingrepen kun je in Westland terecht bij een van de Westlandse Energiecoaches.

Podium Westland krijgt in 2023 extra dag
CULTUUR

Podium Westland krijgt in 2023 extra dag

Het culturele evenement Podium Westland wordt dit jaar uitgebreid. Naast de vaste zaterdag, zijn er komende september ook op vrijdagavond al diverse optredens in het centrum van Naaldwijk.