advertentie Greve

Schoolbesturen: Ouders, breng kinderen lopend of met de fiets

De verkeersproblemen rond basisscholen moeten worden opgelost door het verminderen van autogebruik. Dat is de belangrijkste conclusie van schooldirecteuren. Ook ouderraden vinden dat een belangrijke oplossing, maar hopen dat ook fysieke maatregelen genomen kunnen worden, zo blijkt uit onderzoek van de WOS.

Dat de grote toestroom aan auto’s tijdens het brengen en halen van leerlingen voor problemen zorgt, daarover zijn schooldirecteuren en ouders het eens. Uit het onderzoek van de WOS blijkt dat dit in veel gevallen leidt tot foutparkeren, onoverzichtelijke verkeerssituaties en een slechte doorstroming. Scholen en ouders verschillen echter van mening over de oplossingen en wie daar verantwoordelijkheid voor draagt.

Scholen hebben de afgelopen jaren veel werk gestoken in de ontmoediging van het autogebruik, zo blijkt uit de enquête. Door middel van nieuwsbrieven wordt ouders regelmatig gevraagd om hun kinderen waar mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. Dat gebeurt dan met een positieve insteek. Basisschool de Driekleur in 's-Gravenzande: "Wij wijzen ouders op het feit dat fietsend en lopend naar school komen ook gezond is."

Werkt dat niet, dan gaat schoolpersoneel zelf naar buiten om ouders aan te spreken op hun gedrag. Al valt dat niet bij iedereen in goede aarde. Een enkele school zegt zelfs agressieve reacties te hebben gekregen.

Zebrapad en verkeersborden
Overigens zetten scholen niet alleen in op het ontmoedigen van het autogebruik. Ook zijn fysieke maatregelen genomen, zoals de aanleg van een zebrapad of het neerzetten van paaltjes en verkeersborden. Daarnaast krijgen kinderen verkeerslessen op school, zodat zij zelf gevaarlijke situaties in het verkeer kunnen vermijden.

Wat hebben scholen de afgelopen jaren gedaan?

Hoewel al veel is geïnvesteerd in het voorkomen dat ouders met de auto komen, vindt 32 procent van de directeuren dat ze daarmee moeten doorgaan. En als dat niet werkt, dan moeten er meer parkeerplekken bij komen.

Bekeuren
Op sommige scholen willen ze verder gaan om problemen als foutparkeren aan te pakken. Zij hopen dat agenten of buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente langskomen om te controleren. In sommige gevallen gebeurt dat nu al. Niet iedereen vindt dat dit een ideale oplossing is. "Dit helpt tijdelijk, maar daarna sluipen de oude gewoontes er weer in", schrijft een directeur uit Hoek van Holland.

Ouders zien vaak meer heil in fysieke maatregelen. Waarschuwingsborden worden veel genoemd, maar ook spiegels om meer verkeer aan te zien komen en groen weghalen zijn potentiële oplossingen.

Welke maatregelen vinden scholen belangrijk?

Welke maatregelen vinden ouders belangrijk?

Kiss&Ride
Wat fysieke maatregelen betreft hebben ook scholen zo hun voorkeur. Een aantal hoopt dat er een zogenoemde kiss&ride-strook wordt aangelegd. De vraag is echter of dit niet juist leidt tot meer autogebruik. En tenminste één school zet vraagtekens bij deze oplossing. Bij IKC De Regenboog in Maassluis is de kiss&ride-strook wel aangelegd, maar 'nog niet goed' in gebruik.

Wie is verantwoordelijk?
Directie en ouders verschillen in de meeste gevallen over wie verantwoordelijk is voor de oplossing voor de problemen. Ruim twee derde van de schooldirecteuren zegt dat ouders te weinig doen en meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Iets meer dan 40 procent wil dat de gemeente meer doet om problemen op te lossen.

Ouders daarentegen wijzen eerder naar de gemeente; 60 procent zegt dat die te weinig of veel te weinig doet. Met de gemeente lopen overigens vaak wel gesprekken, maar voor veel respondenten blijft de vraag of daar ook daadwerkelijk iets uitkomt.

Over de schoolleiding zijn ouders over het algemeen wél tevreden. Liefst 70 procent geeft aan dat die voldoende of zelfs heel veel doet.

Over dit onderzoek
De WOS stuurde een enquête naar de directies en ouderraden of medezeggenschapsraden van 60 basisscholen in onze regio over hoe zij de verkeersveiligheid ervaren. Bij 13 scholen reageerde zowel de schoolleiding als de ouderraad, bij 21 scholen reageerde alleen de directie, bij 13 scholen ontvingen we alleen een reactie van de ouderraad. 13 scholen reageerden niet.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Laat je reactie achter