advertentie FLORA TV

Peter Ouwendijk WOS

Schulden voor hoogheemraadschap, maar werkzaamheden gaan door

Het hoogheemraadschap Delfland kampt met een schuldenlast van 4,4 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse rapportage.

Door de coronacrisis hebben meer inwoners en bedrijven moeite met het betalen van hun belasting. Dit zorgt voor meer kwijtschelding en meer oninbaarheid, waardoor de belastingopbrengsten afnemen, zo laat Delfland weten. Hoogheemraad Peter Ouwendijk: "Om bedrijven te ontlasten in deze moeilijke periode is er een betalingsuitstelregeling ingezet. Deze liep oorspronkelijk tot 30 juni 2020 en is in aangepaste vorm doorgezet tot 1 september 2020. 1509 bedrijven hebben hiervan tot 1 juli 2020 gebruik gemaakt."

Ook blijkt dat veel werkzaamheden van het Hoogheemraadschap ondanks de coronamaatregelen gewoon zijn doorgegaan. Ouwendijk: "Sinds het kabinet een intelligente lockdown afkondigde, zijn de werkomstandigheden voor Delfland ingrijpend gewijzigd. De meeste medewerkers gingen thuis werken en werk in de openbare ruimte kon alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Ook bijeenkomsten met groepen mensen konden niet meer doorgaan. Door de inzet en professionaliteit van de organisatie zorgen we ervoor dat, ondanks alles, het werk doorgaat. Vitale processen als veiligheid, voldoende en schoon water blijven gegarandeerd."

Versnellen
Daar waar mogelijk heeft Delfland projecten versneld uitgevoerd, zoals het reinigen van een twee kilometer lange ondergrondse watergang in Wateringen. Tijdens de lockdown hadden minder mensen last van dit soort werkzaamheden en Delfland kan hierdoor de economie juist nu stimuleren. 

Veel mensen gebruikten het thuiszijn om hun tuin en huis onder handen te nemen. De groene en watervriendelijke maatregelen die mensen nemen juicht Delfland toe. Ze helpen mee de regio aan te passen aan het steeds extremer wordende weer. Het aantal aanvragen voor een bijdrage uit onze stimuleringsregeling klimaatadaptatie is dit jaar bijna tweemaal zo groot als vorig jaar. Als deze lijn doorzet, is het beschikbare bedrag van 500.000 euro uit deze pot sneller op dan verwacht.

Vertraging
Hoogheemraad Ouwendijk: "Op een aantal projecten lopen we wel vertraging op. Het gaat dan veelal om samenwerkingsprojecten en participatietrajecten. Voor een deel van de baggerwerkzaamheden zien we een risico dat er vertraging optreedt. Tijdens de lockdown konden we minder bedrijfsbezoeken en controles uitvoeren. Inmiddels zijn daar een goede werkinstructies voor en is dat weer hervat."

De effecten van corona voor de langere termijn zijn onzeker. Veel is afhankelijk van het verdere verloop van de coronaverspreiding, een vaccin, maar ook van de economische effecten bij bedrijven, particulieren en medeoverheden. Hoogheemraad Ouwendijk: "Eén ding kan ik wel met zekerheid zeggen: wij kijken vooruit en blijven ons onverminderd inzetten voor uw droge voeten en schoon water! Juist in deze tijd blijven wij investeren, om de economie te laten draaien en voorbereid te zijn op belangrijke zaken zoals klimaatverandering."

Laat je reactie achter