advertentie VEMO Lease top

WOS - Juliet Spierenburg

Sluis in Kraaiennest open voor weidevogels: 'Ze kunnen komen!'

De werkzaamheden bij de waterplas in natuurgebied het Kraaiennest - op de grens van De Lier en Maasland - zijn zo goed als klaar.

De plas is vanaf februari een paradijs voor weidevogels, zoals de grutto. Om het waterpeil naar optimaal niveau te brengen, ging donderdag de sluis open. Dat deden initiatiefnemer John Kleijweg en hoogheemraad Marcel Belt. "Nu kunnen de grutto's komen", lacht Belt. 

De plas was vroeger een officiële zwemlocatie, maar de waterkwaliteit liet het vaak afweten. Daarom is op initiatief van de weidevogelvereniging in Midden-Delfland de plas aangepast. Het waterpeil is flink verlaagd, in het midden van de plas is een broedeiland voor vogels aangelegd en aan de zijkant kunnen oeverzwaluwen broeden in een betonnen muur. "Voor het vinden van voedsel hebben grutto's een plas-dras-situatie nodig", weet Marcel Belt. "De aangepaste stuw houdt nu rekening met dat lagere peil."

Wintervoederakker

In het voorjaar gaat men opnieuw aan de slag bij de gruttoplas. Zo komt er naast het ijzeren kunstwerk een 'wintervoederakker' voor vogels. "Dat wordt ingezaaid met klaprozen, zonnebloemen, en andere insectenvriendelijke bloemen", aldus John Kleijweg. Bij de laan met gekapte populieren gaan half februari 200 fruitbomen met kluit de grond in. "En midden op de plas staan nog zakken met schelpen. Die worden over het eiland uitgestrooid, de broedplek voor kluut en visdief." Om te voorkomen dat honden naar de broedplek zwemmen, is een hek aangebracht.

Weidevogels overwinteren 's winters in het warme zuiden. In februari zullen ze in het Kraaiennest landen, zo is de verwachting. 

Laat je reactie achter