advertentie KBITE

Google Streetview

'Snel extra parkeerplaatsen in Zeestraat Monster'

Ondernemers uit de Zeestraat hebben een plan hebben gemaakt om de parkeerproblemen op een eenvoudige en snelle manier aan te pakken.

De raadsfractie van de VVD heeft het college van B en W nu gevraagd om met de ondernemers in gesprek te gaan om te kijken of het kan worden uitgevoerd. Het plan betreft de inrichting van winkelstraat de Zeestraat, die beter en functioneler kan en het parkeerprobleem voor een belangrijk deel kan oplossen. Met het simpelweg verplaatsen van wat paaltjes en prullenbakken en een enkel bankje zijn zo zes tot acht parkeerplaatsen extra te creëren. Ook een likje verf op een bomenrek zou het aanzien van de straat verbeteren, aldus de VVD.

Er wordt in de gemeenteraad al veel langer over de verkeersproblemen in Monster gesproken. Het plan is ook besproken tijdens een schouw die B en W hebben gehouden. "Daar is toen enthousiast op gereageerd. Het zou mooi zijn als dit plan nu ook uitgevoerd zou kunnen gaan worden", stelt de VVD in de schriftelijke vragen.

Commissie Ruimte

In aanvulling hierop wil de fractie van GemeenteBelang Westland dinsdag al tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van het college weten of nog voor de komende begrotingsbehandeling een herinrichtingsplan voor het centrum van Monster komt. Gewezen wordt op een al in februari 2019 aangenomen motie (alleen LPF was tegen), die het college opriep om een aantal concrete zaken voor de kern Monster snel aan te pakken en de financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen. GBW stelt vast dat sinds die tijd alleen de in de motie genoemde aanpak van de lege panden van Van Leest en Overheide is uitgevoerd.

Laat je reactie achter