advertentie KBITE

Hugo Veerkamp

Nieuwe stichting moet begraafplaats aan Dijkweg restaureren

De werkgroep 'Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg' wil een stichting in het leven roepen om de begraafplaats te restaureren.

De begraafplaats met ruim 300 graven is in beheer van de Sint Adrianusparochie. Het bestuur wil de graven laten ruimen, er zijn namelijk niet genoeg vrijwilligers om de begraafplaats te onderhouden. Dat valt niet in goede aarde bij onder andere het Genootschap Oud-Westland. Tot 1970 werden alle Naaldwijkse katholieken aan de Dijkweg begraven.

Daarom komt de werkgroep nu met een alternatief. Ze wil een nieuwe stichting oprichten om het achterstallig onderhoud voor haar rekening nemen en de grafstenen laten restaureren. De werkgroep laat weten dat er al vanuit verschillende kanten hulp is aangeboden. Zo is natuurvereniging Natuurlijk Delfland bereid om het groenonderhoud te plegen. Daarnaast "hoopt de werkgroep op samenwerking met het parochiebestuur, gemeente en iedereen die aan de redding van het kerkhof zijn of haar steentje wil bijdragen".

Ook moet de begraafplaats een aantal nieuwe functies krijgen nadat het door de nieuwe stichting onder handen is genomen. "Bezinningsplek, publieksvriendelijk park, toevluchtsoord voor plant en dier in een versteend centrum." Ook is er een wens voor een watertappunt, bankjes en een informatiebord voor nabestaanden en andere bezoekers. Daarnaast overweegt de werkgroep de mogelijkheden voor as-bijzettingen.


Laat je reactie achter