advertentie KBITE

Streekhistorie: Engelse bommenwerper neergestort aan de Uithofslaan in Loosduinen

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen.

Een belangrijk onderdeel van het Duitse aanvalsplan was om met inzet van luchtlandingstroepen drie vliegvelden rondom Den Haag in te nemen. Het ging hierbij om de vliegvelden Ypenburg, Ockenburg en Valkenburg. Als de vliegvelden door Duitse parachutisten waren ingenomen zouden met transportvliegtuigen duizenden Duitse militairen worden aangevoerd. Deze Duitse troepen zouden dan van drie kanten tegelijk regeringsstad Den Haag aanvallen om zo de regering, het militaire opperbevel en de koninklijke familie gevangen te nemen. Als dit zou slagen was de verwachting dat het Nederlandse leger zich zou overgeven en was Nederland bezet.

De vliegvelden kwamen door een aanval met parachutisten op 10 mei 1940 grotendeels in Duitse handen. De Nederlandse tegenstand was echter veel groter dan verwacht en nog diezelfde dag begonnen Nederlandse troepen een tegenaanval op Ypenburg en Ockenburg. Vliegveld Ockenburg werd op 10 mei al in het begin van de middag heroverd door Nederlandse troepen. Ook vliegveld Ypenburg werd van verschillende kanten aangevallen door Nederlandse eenheden. Hier waren echter veel meer Duitse troepen geland dan op Ockenburg en de tegenstand was hier groter en de pogingen tot herovering verliepen daarom moeizamer. De Nederlandse luchtmacht was al in de ochtend van 10 mei vrijwel volledig uitgeschakeld en daarom werd in de loop van de dag aan de Engelsen gevraagd of zij de aanval op Ypenburg wilden ondersteunen door middel van een bombardement van de Duitse posities. De Engelsen stemden hierin toe en stuurden een squadron Bristol Blenheim lichte bommenwerpers.

Foto van internet van Bristol Blenheim Mk IV

Op het moment dat de Engelse bommenwerpers naar Ypenburg vlogen was het vliegveld al grotendeels door de Nederlanders heroverd. Het lukte echter niet meer om de Engelse vliegtuigen terug te roepen en daarop onderbraken de Nederlanders de aanval en trokken zich terug.

Het Engelse bombardement werd uitgevoerd door twaalf Bristol Blenheims MK I van het 40ste squadron dat gestationeerd was op de RAF vliegbasis van Wyton. Bij de aanval op Ypenburg werden de Blenheims aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen en daarbij werden drie Engelse toestellen neergeschoten. Een van de bommenwerpers stortte neer op een tuinbouwbedrijf aan de Uithofslaan in Den Haag-Loosduinen.

Na de Engelse aanval konden de Nederlandse troepen alsnog vliegveld Ypenburg heroveren waarbij veel Duitsers krijgsgevangen werden gemaakt. Een groot contingent Duitsers kon zich echter terugtrekken in de richting van Rotterdam-Overschie waar zij zich konden ingraven en deze posities tot aan de capitulatie van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 konden handhaven.

Een van de Bristol Blenheims was neergestort aan de Uithofslaan, gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen. De crashsite was vlakbij het water de Wen en iets ten noorden van de Poeldijkseweg, grenzend aan gemeente Wateringen. De drie bemanningsleden, Harold Bridson, Victor Spurr en Ivor Llewellyn Thomas, kwamen bij de crash om het leven. De drie piloten zijn niet lang na de crash begraven op begraafplaats Westduin bij Ockenburg in Den Haag. Na de crash hebben de Duitsers nog een explosief onschadelijk gemaakt, waarna de resten van de neergestorte bommenwerper werden afgedekt en diep in de ondergrond bleven zitten.

Dit bleef zo tot er plannen werden ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe woonwijk in het kader van de bouwplannen voor de ‘Westlandse Zoom’. In november 2008 is daarom het vliegtuig alsnog geborgen. Dit gebeurde omdat het vermoeden bestond dat er nog explosieven in het wrak aanwezig konden zijn.

Na de berging is er in de woonwijk Ypenburg een monument opgericht voor deze vliegers, waarbij een van de vliegtuigmotoren in het monument is opgenomen.
Diverse onderdelen van het geborgen vliegtuig zijn in de collecties van verschillende musea opgenomen. Ook het Westlands Museum kreeg daarbij verschillende onderdelen van het vliegtuig, o.a. een groot deel van het landingsgestel, plaatwerk van de romp en kleine onderdelen afkomstig van het dashbord.

Auteur: Ton Immerzeel van het Westlands Museum

Laat je reactie achter