advertentie Financieringsgilde TOP

Subsidie op energiebesparende maatregelen door Westlandse burgers

De gemeenteraad van Westland heeft woensdagavond twee subsidieregelingen vastgesteld die burgers moeten helpen de energiekosten terug te dringen.

De ene verordening betreft het stimuleren van isolatiemaatregelen, de andere betreft duurzaamheidsmaatregelen. Beide regelingen zijn ontwikkeld door de coalitiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD.

Voor de isolatiesubsidie komen in aanmerking: bestaande woningen die vóór 1 januari 1996 zijn opgeleverd in de voormalige gemeenten Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, De Lier en Wateringen. Het gaat hierbij zowel om koop- als huurwoningen. Omdat de regeling vooral bedoeld is voor mensen met een (relatief) laag inkomen, geldt als voorwaarde dat het gezamenlijk inkomen van het huishouden maximaal 55.000 euro per jaar bedraagt.

Soorten isolatie

Aan welke isolatiemaatregelen moet worden gedacht? In de verordering worden opgesomd: vloer- en bodemisolatie, dakisolatie (waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie), gevelisolatie, spouwmuurisolatie; het isoleren van de bestaande binnen- of buitengevel, en het vervangen van bestaand glas (enkel of dubbel) door HR++ glas of beter.

Voor subsidie komen enkel de materiaalkosten en direct gerelateerde, externe arbeidskosten in aanmerking (dus loonkosten zijn niet subsidiabel als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert).

Subsidie bedraagt 50 procent

De hoogte van deze isolatiesubsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal 1.000 euro inclusief btw per maatregel en maximaal 2.000 euro inclusief btw per woning. Met betrekking tot materiaalkosten komen alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands en constructiematerialen of materialen voor de afwerking).

Overigens mag de woning op het moment van aanvraag niet te koop staan en wordt deze tot op het moment van uitvoering van de isolatiemaatregelen niet te koop gezet. De woning mag geen recreatieve bestemming hebben.

De isolatiemaatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd binnen 6 maanden na datum van toekenning. Dit geldt niet wanneer de maatregel(en) aantoonbaar is/zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023. Hiervoor kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd.

Een aanvraag wordt in bepaalde gevallen geweigerd, zoals wanneer het totaal aangevraagde subsidiebedrag lager is dan 250 euro en indien het subsidieplafond van 1 miljoen euro is bereikt.

Duurzaamheidsmaatregelen

De tweede aangenomen regeling heet 'Subsidieverordening Duurzaamheidsmaatregelen Westland 2023'. Hieronder vallen onder meer zonnepanelen.
Ook voor deze regeling komen enkel de materiaalkosten en direct gerelateerde, externe arbeidskosten in aanmerking.
De hoogte van de subsidie bedraagt 25 procent van de subsidiabele kosten, tot maximaal 1.500 euro inclusief btw per woning.

Met betrekking tot materiaalkosten komen alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands en constructiematerialen of materialen voor de afwerking).

Ook deze maatregel(en) moet(en) worden uitgevoerd binnen 6 maanden na datum van toekenning, behalve indien zij aantoonbaar zijn uitgevoerd in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023.

Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij de aanvraag tot verlening van subsidie moeten kopieën van offerte(s) voor de werkzaamheden worden meegestuurd. Wanneer de aanvrager huurder is, moet hij ook een toestemmingsverklaring van de verhuurder voor het treffen van de maatregelen meesturen.

De aanvrager ontvangt binnen acht weken een besluit op de aanvraag. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden uitgesteld.

Foto's

Indien de subsidie wordt verleend, voert de aanvrager de maatregelen binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening uit. De aanvrager dient binnen 3 maanden na uitvoering van de maatregelen een verzoek tot vaststelling in met gebruik van het voorgeschreven vaststellingsformulier. Daar worden dan de op de maatregelen betrekking hebbende facturen en betalingsbewijzen, en foto's van de realisering van de maatregelen bijgevoegd.

Als het 'complete' verzoek tot vaststelling is ontvangen, volgt een besluit en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen acht weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Een subsidieaanvraag wordt geweigerd: als het totaal aangevraagde subsidiebedrag lager is dan  250 euro en eveneens als het subsidieplafond van 1 miljoen euro is bereikt.

Beide voornoemde verordeningen treden in werking op 1 februari 2023 en vervallen op 1 januari 2024, of met het bereiken van het subsidieplafond van 1 miljoen euro. De verordening blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die op grond van deze verordening zijn aangevraagd.

Laat je reactie achter

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties
WESTLAND

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties

WESTLAND

Energiecrisis vertraagt aanbesteding beheer sportaccommodaties

Vanwege onder meer de energiecrisis is de aanbesteding van het beheer van vijf sportaccommodaties in Westland tijdelijk stopgezet en het lopende contract met Optisport verlengd.

Wateringse zusjes Nina en Maud willen Waterman openhouden
ZWEMBAD

Wateringse zusjes Nina en Maud willen Waterman openhouden

Zusjes Nina (13) en Maud (8) willen graag ook in de toekomst een duik nemen in het water van zwembad De Waterman in Wateringen. Om dat te bereiken, zijn zij een petitie opgestart.

Feestje bij Machteld op het Marktplein
VIJF JAAR LATER

Feestje bij Machteld op het Marktplein

In een miezerregen is donderdagmiddag het teruggekeerde beeld van gravin Machteld op het Marktplein in 's-Gravenzande in het spreekwoordelijke zonnetje gezet. Zij was voor de 'onthulling' versierd met een lint in de Westlandse kleuren.

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis
PREVENTIE

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis

GGD Haaglanden start deze week met het vaccineren tegen het HPV-virus. Het vaccin is dit jaar gratis voor jongvolwassenen die zijn geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij
MAASSLUIS

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij

De officier van justitie wil dat een 22-jarige man uit Hoek van Holland een jaar de cel in gaat. Hij wordt verdacht van zware mishandeling van een 54-jarige Maassluizer op de Maasdijk.

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis
PREVENTIE

HPV-vaccinatie in 2023 voor jongvolwassenen gratis

GGD Haaglanden start deze week met het vaccineren tegen het HPV-virus. Het vaccin is dit jaar gratis voor jongvolwassenen die zijn geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij
MAASSLUIS

Jaar cel geëist voor verkeersruzie die eindigde in steekpartij

De officier van justitie wil dat een 22-jarige man uit Hoek van Holland een jaar de cel in gaat. Hij wordt verdacht van zware mishandeling van een 54-jarige Maassluizer op de Maasdijk.

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M
SPORTNIEUWS

Kort sportnieuws week 5: Kellouh verruilt Westlandia voor Excelsior M

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.