advertentie BoxWorx

Toch nog kans op extra hotel voor arbeidsmigranten bij Maasdijkse McDonald’s

De gemeenteraad van Westland moet zich opnieuw buigen over de wens van ontwikkelaar Westbrick International om nabij de McDonald’s in Maasdijk een extra (arbeidsmigranten)hotel te vestigen.

Dat blijkt uit de uitspraak die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze woensdagochtend heeft gedaan.

Het staat nu vast dat de gemeenteraad van Westland zich flink in de nesten heeft gewerkt met een extra raadsvergadering in de zomervakantie van 2018. Doelstelling was om een gat in de regelgeving te dichten. Het destijds geldende bestemmingsplan ‘Honderdland fase 2’ bood ruimte voor de komst van een hotel. Beoogd was een snelweghotel, maar daarmee was een logiesgebouw voor arbeidsmigranten niet uitgesloten.

Vergunningaanvraag ingetrokken

Ontwikkelaar Westbrick had begin juli dat jaar een vergunningaanvraag ingediend voor een arbeidsmigrantenhotel. De gemeente Westland zat daarmee in haar maag en wilde dat het bedrijf een bepaalde voorbereidingsprocedure opnieuw zou doorlopen. Dat leidde er toe, dat Westbrick de bewuste vergunningaanvraag introk, in de aanloop naar een nieuwe vergunningaanvraag.

Er werd vervolgens door B en W midden in de vakantieperiode een extra raadsvergadering uitgeschreven. In die vergadering, achter gesloten deuren, moest een zogeheten voorbereidingsbesluit worden genomen om de vestiging van een arbeidsmigrantenhotel op Honderdland uit te sluiten.

Doelstelling teniet gedaan

Dat raadsbesluit werd pas van kracht na de officiële publicatie twee dagen later. In de tussentijd werd door uitzendbureau NL Jobs een vergunningaanvraag ingediend voor de vestiging van een arbeidsmigrantenhotel op grond van de op dat moment nog geldende regels. Daarmee werd de doelstelling van de besloten raadsvergadering feitelijk teniet gedaan.

De aanvraag van NL Jobs werd uiteindelijk gehonoreerd. Intussen maakte Westbrick aanspraak op het zogeheten opgewekte vertrouwen. Over de omstandigheid dat er ten tijde van de besloten raadsvergadering in augustus 2018 feitelijk nog geen (nieuwe) vergunningaanvraag van Westbrick bij de gemeente lag, stelt de Raad van State: "De intrekking van haar aanvraag kon, gegeven de omstandigheden waaronder deze had plaatsgevonden, voor de gemeenteraad geen reden zijn om aan te nemen dat Westbrick van haar initiatief had afgezien".

Half jaar tijd voor nieuw besluit

Het valt volgens de Raad van State niet met elkaar te rijmen, dat - het geheel overziende - aan NL Jobs wel vergunning voor een arbeidsmigrantenhotel is verleend en dat Westbrick hier niet voor in aanmerking komt.

De Raad van State besloot daarom het raadsbesluit van 19 maart 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘1e Herziening Honderdland fase 2’  te vernietigen. Daarom moet de gemeenteraad de zaak opnieuw bespreken. Binnen een halfjaar moet daarover een besluit worden genomen.

Wel moet de gemeente alvast aan Westbrick een totaalbedrag van 1.841 euro vergoeden voor de gemaakte juridische en griffiekosten.

Snelle behandeling gevraagd

Hoewel de Raad van State de gemeenteraad een half jaar de tijd geeft, is het volgens de fractie van Gemeentebelang Westland (GBW) gewenst dat de gemeenteraad zo snel als mogelijk (en in ieder geval binnen deze collegeperiode) in de gelegenheid wordt gesteld tot besluitvorming over te gaan.
Daarom wil GBW dat het college van B en W uiterlijk in december met voorstel komt, opdat besluitvorming uiterlijk in januari kan plaatsvinden.

 

Richard Vroom is expert op dit dossier en vertelt bij Maarten in de Middag over de gang van zaken

Laat je reactie achter

Vrouwen Monster boeken belangrijke overwinning

Uitslagen vrouwenvoetbal

DERDE KLASSE

Vrouwen Monster boeken belangrijke overwinning

Uitslagen vrouwenvoetbal

DERDE KLASSE

Vrouwen Monster boeken belangrijke overwinning

De voetbalsters van Sportclub Monster hebben na vijf nederlagen op rij (en één afgelast duel) weer eens gewonnen. Graaf Willem II VAC werd verslagen met 4-0.

ODO kan titel vergeten, Dijkvogels blijft in spoor koploper

Uitslagen veldkorfbal

KORFBAL

ODO kan titel vergeten, Dijkvogels blijft in spoor koploper

De korfballers van ODO hebben hun kansen op het kampioenschap in de tweede klasse H door een nederlaag op nummer twee Weidevogels definitief verspeeld.

Monster laat niks heel van DWO

Uitslagen zaterdagvoetbal

MONSTERSCORE

Monster laat niks heel van DWO

Met weinig moeite heeft Monster vanmiddag gewonnen van DWO. De nummer drie van de derde klasse B werd door de gedeeld koploper van het veld geveegd met 0-8.

Nieuw Westlands festival in de Wollebrand
WESTLANDS FEESTJE

Nieuw Westlands festival in de Wollebrand

Op het evenemententerrein van de Wollebrand komt een nieuw Westlands evenement: Wollefestival.

Liveblog WOS Sport zaterdag 28 mei 2022
• Live live icon
ZATERDAGVOETBAL

Liveblog WOS Sport zaterdag 28 mei 2022

Volg de tussenstanden van onze regionale verenigingen

Boerderijen openen deuren voor publiek
EVENEMENT

Boerderijen openen deuren voor publiek

Meer dan 70 boerderijen openen deze vrijdag en op maandag 6 juni hun staldeuren voor publiek. Het is de vijftiende keer dat Campina de Open Boerderijdagen organiseert en mensen de kans geeft om kennis te maken met het boerenleven.

Nieuw Westlands festival in de Wollebrand
WESTLANDS FEESTJE

Nieuw Westlands festival in de Wollebrand

Op het evenemententerrein van de Wollebrand komt een nieuw Westlands evenement: Wollefestival.

Liveblog WOS Sport zaterdag 28 mei 2022
• Live live icon
ZATERDAGVOETBAL

Liveblog WOS Sport zaterdag 28 mei 2022

Volg de tussenstanden van onze regionale verenigingen

Boerderijen openen deuren voor publiek
EVENEMENT

Boerderijen openen deuren voor publiek

Meer dan 70 boerderijen openen deze vrijdag en op maandag 6 juni hun staldeuren voor publiek. Het is de vijftiende keer dat Campina de Open Boerderijdagen organiseert en mensen de kans geeft om kennis te maken met het boerenleven.