advertentie VEMO Lease top

Priklocatie in zalencentrum De Brug in 's-Gravenzande. WOS

Tot dusver bijna 9.000 Westlanders door GGD gevaccineerd

Inmiddels zijn er bijna 9.000 Westlanders door de GGD gevaccineerd.

Dat meldde burgemeester Bouke Arends vanavond in een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad. Sinds 15 februari kent de GGD een vaccinatielocatie in 's-Gravenzande (De Brug).
Overigens ligt het werkelijke aantal een stuk hoger, omdat hierbij niet zijn meegerekend de inwoners die in hun rol van zorgverlener zijn gevaccineerd en de mensen bij de huisarts een prik hebben gekregen. Die cijfers worden nog geïnventariseerd, aldus Arends.

Ontwikkeling besmettingen
In de eerste week van maart (wk 9) werden in Westland 223 besmettingen vastgesteld en in de afgelopen week (wk 12) waren er 545 positieve tests. Arends tekent hier wel bij aan, dat de testbereidheid toeneemt, wat deels een verklaring van genoemde stijging is.
In Westland worden zeker twee op de drie besmettingen (65 procent) met het coronavirus opgelopen in de huiselijke sfeer. Verder gebeurt dat in 10 procent op het werk, 7 procent op scholen en de rest elders. Als mensen gevraagd wordt waar zij denken besmet te zijn geraakt, heeft 10 procent geen idee.

Arends deed opnieuw de oproep aan de inwoners om zich goed aan de coronaregels te houden. Bij ernstige overtreding van de coronaregels in de openbare ruimte zal door de gemeente handhavend worden opgetreden. Dat zal niet onverhoeds gebeuren. De betrokken zullen eerst gewaarschuwd worden dat zij de regels niet naleven.

Praktijktest
Verder meldde de burgemeester dat Westland bij de rijksoverheid een verzoek heeft ingediend om ook hier een test-evenement, een zogenoemd fieldlab, te laten organiseren.
Zeker tot 5 mei mogen er geen openbare evenementen worden georganiseerd. Wel wordt er aan gewerkt om op Koningsdag sportieve activiteiten voor de jeugd te laten plaatsvinden. De Dodenherdenking op 4 mei zal net zo sober zijn als vorig jaar: met een zeer beperkt aantal personen zullen uitsluitend de kransleggingen worden gehouden.

Laat je reactie achter