advertentie KBITE

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

Twee huishoudens in woning toch mogelijk

Het wordt in Westland toch mogelijk om tijdelijk met twee huishoudens in een huis te wonen.

Het college van B en W heeft hiertoe besloten. Voorwaarde is wel dat er een familiaire relatie tussen beide huishoudens is.

De gemeenteraad heeft vorig jaar het Paraplubestemmingsplan wonen Westland vastgesteld. Daarmee werd niet langer toegestaan om met meer dan één huishouden in een huis te wonen. Dit is vooral bedoeld om de zogeheten verkamering tegen te gaan. Het zou echter onbedoeld voor problemen kunnen zorgen, bijvoorbeeld in het geval van inwonende mantelzorg.

Een nieuwe beleidsregel moet daarvoor een oplossing bieden. Als er sprake is van familiebanden wordt tijdelijke inwoning toegestaan. Het is dan ook mogelijk (beperkte) zelfstandige voorzieningen in de woning aan te brengen, zoals een extra keuken en douche.

Laat je reactie achter