advertentie KBITE

SignBiblio

Uitvaartverzorgers vinden tariefstijging begraafplaatsen Westland onredelijk

Dertien uitvaartverzorgers in Westland hebben in een gezamenlijke open brief hun ongenoegen geuit over de forse verhoging van de begrafeniskosten in deze gemeente.

Een tariefsverhoging van bijna 35 procent kan in de praktijk per uitvaart 1.000 tot 2000 euro duurder uitpakken dan in 2020, betogen de begrafenisondernemers.

Als reden voor de tariefsverhoging wordt het negatieve exploitatiesaldo van de gemeentelijke begraafplaatsen genoemd. "Deze situatie bestaat echter al vele jaren. Waarom niet gekozen voor een geleidelijke aanpassing van tarieven?", vragen zij zich af.

De ondernemers brengen verder naar voren dat ook in Westland steeds vaker voor een crematie wordt gekozen. "Deze tariefsverhoging zal mensen een extra reden geven om niet voor een begrafenis te kiezen. De exploitatie van de begraafplaatsen zal hierdoor juist negatief worden beïnvloed", betogen zij.

De huur van de gemeentelijke aula, bij anderhalf uur gebruik, wordt 639 euro en op zaterdag 927 euro, stellen de ondernemers. "Dit staat in geen verhouding tot wat met hiervoor krijgt", is hun oordeel.

Zij zeggen allen begrip te hebben voor de economische malaise, maar vragen de gemeente "om deze dure rekening niet bij nabestaanden neer te leggen."
De gemeente Westland wordt opgeroepen om "deze onredelijke en buitensporige tariefsverhoging ongedaan te maken".

In de gemeenteraadsvergadering 8 december werd door de fractie van  ChristenUnie-SGP een wijzigingsvoorstel ingediend om deze tariefsverhoging over drie jaar uit te smeren en in 2021 te volstaan met een stijging van 11,5 procent. Wethouder Ben van der Stee (financiën) zei te vrezen voor zogeheten ‘preventief toezicht’ door het provinciebestuur. Het wijzigingsvoorstel werd daarop ingetrokken.

Laat je reactie achter