advertentie KBITE

Bouke Arends

Uitwerking avondklok in Westland

De gemeente Westland heeft begin deze avond bekendgemaakt wat lokaal de details zijn van de avondklok.

Met instemming van de Tweede Kamer, gaat de avondklok vanaf zaterdag 21.00 uur in en duurt deze tot 4.30 uur in de periode tot 10 februari. Zonder een aantoonbaar en toegelaten motief mag in dat tijdvak niemand in de openbare ruimte zijn. Wat betekent dit verder in Westland?

"Net als bij de andere coronamaatregelen ligt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de avondklok primair bij de samenleving zelf", aldus burgemeester Bouke Arends. "Handhaving dient om het gewenste gedrag te ondersteunen."
 De handhaving vindt plaats door de politie, die daarvoor de benodigde voorbereidingen heeft getroffen. De focus van de politie ligt vanaf morgen op de avond en de nacht. Overdag gaat men naar een kernbezetting, waarbij noodhulp in elk geval is gegarandeerd.

Boa's
De focus van de gemeentelijke handhavers, de boa's, verschuift naar de dag. Waar mogelijk zullen zij de politie ondersteunen binnen hun taken. De boa's werken tot uiterlijk 20.00 uur en worden dus niet ingezet om te handhaven op de avondklok. Reden hiervoor is dat deze taak te ver verwijderd is van de oorspronkelijke taken en bevoegdheden van de boa's, die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid.

Buurtpreventie
De buurtpreventen zijn geen handhavers. Ook zij kunnen dus niet worden ingezet om de avondklok te handhaven. Aan hen wordt geen vrijstelling van de avondklok verleend, ook met het oog op hun eigen veiligheid.

Winkeltijden
Zogeheten essentiële winkels, zoals drogisterijen, sluiten om 20.00 uur. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, sluiten uiterlijk om 20.45 uur. Dit op basis van een ministeriële regeling.

Daarnaast is het zo dat nationaal goederenvervoer, waaronder ook stadslogistiek en bevoorrading, valt onder de geldige redenen om tijdens de avondklok te reizen, mits dit noodzakelijk is in de avonduren.
Zie voor verdere informatie de website van de Rijksoverheid: Avondklok.

Gemeentelijke locaties
Voor alle gemeentelijke locaties geldt dat zij uiterlijk 20.00 uur hun deuren sluiten. Dit betekent dat de avondopenstelling van de balie kan worden gehandhaafd (maandag en donderdag tot 20.00 uur). Voor de inschrijfavonden (dinsdag- en woensdagavond) geldt dat deze zullen plaatsvinden tot 20.00 uur (voorheen tot 21 .00 uur). De dienstverlening kan dus, met een kleine aanpassing, gewoon doorgang vinden.

Bijeenkomsten van de gemeenteraad buiten de sluitingstijden van het gemeentehuis zullen geheel vanuit huis plaatsvinden. Dat geldt dus ook voor het leiden en faciliteren van deze bijeenkomsten.

Tot besluit zegt Arends: "De avondklok is een zeer zware maatregel, die de bewegingsvrijheid van onze inwoners inperkt. Toch vertrouwen wij erop dat de inwoners van de gemeente Westland begrijpen waarom deze maatregel nodig is,"

Laat je reactie achter