advertentie GJ de HR Partner TOP

SignBiblio

Online serie over buitenlandse inwoners in de regio

Ze komen uit Syrië, Iran, Oekraïne maar ook uit Polen of de Verenigde Staten. Ze wonen in de regio als migrant, vluchteling of hebben inmiddels een permanente status. In een serie online verhaal stellen we een aantal nieuwkomers in onze streek graag voor.

De streekgenoten die we portretteren hebben een verschillende status. Een beknopte verklaring.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt, maar wiens beroep op vluchtelingenstatus nog niet bepaald is. Een asielzoeker kan alleen bescherming aanvragen in het land van aankomst, wat betekent dat deze een grens moet oversteken om asiel aan te kunnen vragen. Vervolgens moet een asielzoeker in staat zijn om te bewijzen dat hij of zij voldoet aan de criteria om beschermd te worden als vluchteling.

Vluchteling

Vluchtelingen zijn personen die in hun thuisland gegronde vrees hebben voor vervolging. Hun thuisland beschermt hen niet. Redenen voor vervolging zijn: godsdienst, politieke overtuiging, etniciteit, sociale groep, of de seksuele voorkeur van de vluchteling, aldus het Vluchtelingenverdrag uit 1951. Meer dan 150 landen hebben zich verbonden aan het verdrag. Dit verdrag bepaalt ook dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar zij worden vervolgd.

Statushouder

Vluchtelingen worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, verbindt het Centraal Orgaan (COA) de vergunninghouder binnen twee weken aan een gemeente. Gemeenten hebben vervolgens 10 weken de tijd om statushouders passende woonruimte aan te bieden. Een gemeente bepaalt zelf of mensen met een verblijfsvergunning recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning.

Arbeidsmigrant

Door vrij verkeer van arbeid tussen Nederland en een toenemend aantal landen stijgt het aantal arbeidsmigranten vanuit de Europese Unie (EU), European Free Trade Association (EFTA) en landen buiten de EU sinds begin deze eeuw gestaag. Sinds de toetreding van diverse Oost-Europese landen tot de EU in 2004 vinden met name veel Poolse arbeidsmigranten hun weg naar Nederland.

Economische migrant

Een economisch migrant verlaat zijn of haar land doorgaans op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Als de migrant zou willen, kan hij of zij veilig terugkeren naar het land van herkomst. Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Een vluchteling verlaat huis en haard niet vrijwillig, terwijl een economische migrant hier vaak wel een keus in heeft.

Kennismigrant

Een kennismigrant is een hoog opgeleide immigrant. Bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding. Om naar Nederland te komen, heeft een niet-Europese kennismigrant een referent nodig die hem of haar naar Nederland haalt. Er is al langere tijd sprake van een stabiele stroom kenniswerkers vanuit EU-landen en landen van buiten de EU.

Expat

Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk of permanent in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Het woord 'expat wordt met name gebruikt voor mensen die werk hebben (gevonden) in het buitenland. Om deze reden verblijven ze voor langere duur in het buitenland. Dit kan natuurlijk zonder einddatum zijn, of uitlopen en zelfs permanent worden maar vaak hebben expats in beginsel de intentie om tijdelijk naar het buitenland te gaan en niet permanent daarheen te verhuizen.

Laat je reactie achter

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door
NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door

NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door

Regelmatig bellen we op de radio met onze huisboswachter Heleen Verduijn over het laatste nieuws op het gebied van flora en fauna.

Controles bij veilinglocaties tegen criminaliteit in sierteeltsector
FLORAHOLLAND

Controles bij veilinglocaties tegen criminaliteit in sierteeltsector

Op veilinglocaties van Royal FloraHolland in Honselersdijk, Aalsmeer en Rijnsburg zijn afgelopen week controles gehouden tegen transportcriminaliteit in de sierteeltsector. Vanwege de vele (inter-)nationale transportbewegingen die met de sierteeltsector gepaard gaan, is deze branche zeer interessant voor criminelen.

Akkermans na vier jaar weg bij VV Naaldwijk
VOETBAL

Akkermans na vier jaar weg bij VV Naaldwijk

Harry Akkermans neemt aan het einde van dit seizoen afscheid als hoofdtrainer van VV Naaldwijk. Het clubbestuur vindt het na een periode van vier jaar een goed moment om met een nieuwe trainer in zee te gaan.

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis
VAN SPEYKSTRAAT

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis

Bij een brand in een woning aan de Van Speykstraat in Maassluis is zondagavond veel rook vrijgekomen. De brand was aan de achterzijde van de woning korte tijd uitslaand.

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK
SPORT

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie
STREEKHISTORIE

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie

Het Westland is wereldwijd bekend door de ontwikkeling van de glastuinbouw. De innovatie gaat hier razendsnel en kent een eeuwenoude traditie.

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis
VAN SPEYKSTRAAT

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis

Bij een brand in een woning aan de Van Speykstraat in Maassluis is zondagavond veel rook vrijgekomen. De brand was aan de achterzijde van de woning korte tijd uitslaand.

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK
SPORT

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie
STREEKHISTORIE

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie

Het Westland is wereldwijd bekend door de ontwikkeling van de glastuinbouw. De innovatie gaat hier razendsnel en kent een eeuwenoude traditie.