advertentie Greve

Archief WOS

Veel vraagtekens bij raadsleden over bouwplan Kerklaan Wateringen

Laat de wethouder nog eens gaan praten met de omwonenden en de projectontwikkelaar van een toekomstig appartementencomplex aan de Kerklaan in Wateringen.

Dat was de boodschap van diverse raadsleden aan wethouder Leen Snijders over het plan voor een appartementencomplex van 25 woningen op de plek waar voorheen een BMW-garage was gevestigd. Als het plan ongewijzigd "in procedure wordt gebracht", worden veel zienswijzen voorspeld en dreigt een tijdrovende rechtsgang naar de Raad van State, zo is de vrijwel raadsbrede overtuiging.

Velen vinden het ontworpen appartementencomplex te massaal: te hoog en te breed voor die plek aan de Kerklaan. Het complex zou als het ware tussen de bestaande woningen worden geperst.

Wethouder Snijders merkte op dat het project positief is beoordeeld door deskundigen op het gebied van stedenbouw en welstand. Het perceel heeft nu een bedrijfsbestemming, wat inhoudt dat als een ontwikkelaar daar een bedrijfspand van 15 meter hoog op 75 procent van het perceel wil neerzetten, de gemeente een vergunning zou moeten afgeven.

Het nu voorliggende appartementencomplex van vijf bouwlagen is vooral bedoeld voor senioren, met parkeergelegenheid op eigen terrein. Omdat vrijwel zeker de grond flink moet worden afgegraven in verband met bodemsanering, werd van diverse kanten geopperd om die situatie te benutten. Door een ondergrondse parkeergarage te bouwen, zouden er dan vier in plaats van vijf verdiepingen bovengronds zijn. LPF-raadslid Peter Voskamp merkte op, dat ook als er moet worden afgegraven, een parkeerkelder toch nog heel duur blijft.  

Snijders veronderstelt dat hernieuwd overleg met de omwonenden eigenlijk alleen perspectief heeft als het over eengezinswoningen zou kunnen gaan. Door omwonenden, verenigd in de Belangengroep Kerklaan, was aan het begin van de vergadering aangegeven dat zij bereid zijn tot verder overleg over het plan. Het complex moet lager en met meer afstand tot de direct omwonenden, is hun opstelling.

Het bouwplan komt op de agenda van de raadsvergadering van 8 juli. Overigens gaat het dan pas om een 'eerste ronde', omdat de daarna te verwachten zienswijzen vanuit de bevolking vervolgens aan de raad zullen worden voorgelegd.

Waarom is er zoveel discussie rondom de plannen voor het appartementencomplex?

Laat je reactie achter