advertentie VEMO Lease top

ISW Madeweg WOS

Veertien flexwoningen in voormalige ISW-school in Monster

De voormalige ISW-locatie in Monster wordt omgebouwd tot complex met veertien flexwoningen.

Die zijn bedoeld voor Westlandse jongeren en starters die moeilijk aan een betaalbare woning kunnen komen. Ook wordt een van de woningen geschikt gemaakt om te dienen als pauzewoning voor mensen die met spoed een andere woning nodig hebben en dat niet zelf kunnen regelen. Dat maakt de gemeente Westland bekend.

Met de komst van de flexwoningen in de voormalige school aan de Madeweg hoopt het college jongeren en starters, die nu vaak buiten de boot dreigen te vallen vanwege de druk op de woningmarkt en de stijgende huur- en koopprijzen in de regio, een beetje te helpen. De woningen worden voor maximaal twee jaar aan een persoon of koppel verhuurd.

De woningen worden voorzien van sanitair en keuken en zijn tussen de 55 en 90 vierkante meter groot. Om in aanmerking te komen voor de woningen moet je een sociale-of economische binding hebben met de gemeente Westland en een inkomen onder de huurtoeslaggrens. Vastgoedbeheerder Totalus verzorgt de verhuur - in erfpacht - tot 2026. De gemeente blijft eigenaar van het pand.

Omwonenden van de voormalige school worden uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen.

Laat je reactie achter