advertentie Boekestijn

WOS

Vervolg herstel zalencomplex De Veiling nog niet duidelijk

Het is nog steeds wachten op duidelijkheid over de afronding van de herstelwerkzaamheden in zalencomplex De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk.

Eerst zal de gemeenteraad een keuze moeten maken uit drie scenario's voor het alsnog opknappen van de kleine zaal. Het gaat er nu om of er gekozen wordt voor een 'net aan' toonbare zaal, een zaal die in overeenstemming is met de uitstraling van de opgeknapte grote zaal, of iets er tussenin. Wanneer de raad die keuze gaat maken, is nog niet bekend.

In feite worstelt de gemeente Westland nog immer met de naweeën van de plotselinge sluiting van het grootste gedeelte van het zalencomplex nadat er in oktober 2015 een ernstige asbestvervuiling was vastgesteld. De grote zaal werd na een veel tijd vergende raadsbehandeling opgeknapt en is al voor de corona-uitbraak in maart 2020 voor diverse gelegenheden in gebruik geweest, sinds september 2018.
Volgens plan zou de kleine zaal in de tweede helft van afgelopen jaar opgeknapt worden. Een verschil van inzicht omtrent de nog te besteden gelden gooide roet in het eten. Dat leidde eind vorig jaar tot een patstelling tussen het bestuur van De Veiling en de gemeente.

Informatiebijeenkomst
In februari dit jaar is er door B en W een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad gehouden. Vlak voor het pinksterweekeinde liet wethouder Piet Vreugdenhil weten, in antwoord op vragen van de ChristenUnie-SGP, dat er sindsdien constructief is overlegd met het stichtingsbestuur. Hij voegde daar overigens nog wel aan toe: "Door drukte verloopt de afstemming over het vervolg minder snel dan gewenst."

De gemeente wil het complex nog tot 2030 verhuren. De huidige huurovereenkomst loopt volgend jaar af en is conform opzegtermijn opgezegd. Er is nog geen nieuw contract. Met het bestuur is gecommuniceerd dat de nieuwe huurovereenkomst gebaseerd zal zijn "op marktconforme voorwaarden en rekening zal houden met de exploiteerbaarheid van het pand en de door de gemeente gedane investeringen".

Bestemmingsplanwijziging
De exploiteerbaarheid van locatie De Veiling zal afhangen van "het te kiezen ontwikkelscenario en de te huisvesten en toegestane functies op deze locatie". Verder zal er ook nog een bestemmingsplanwijziging doorlopen moeten worden om de commerciële activiteiten op deze locatie in overeenstemming te brengen met de bestemming. Deze is nu ‘maatschappelijk’, waarbij feitelijk commerciële activiteiten slechts bij enkele uitzondering zijn toegestaan, aldus de wethouder.

Laat je reactie achter