advertentie KBITE

De toegang tegenover de Kleine Woerdlaan.

Verzet tegen ruiming graven op kerkhof aan Dijkweg

Het Genootschap Oud Westland heeft bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen ruiming van graven op het rooms-katholieke kerkhof aan de Dijkweg in Naaldwijk.

Het Genootschap spreekt van "een monument van katholiek sociaal leven" en is daarom tijdig in verzet gekomen tegen de verlening van een omgevingsvergunning door de gemeente Westland.

 De Adrianusparochie heeft een plan ingediend om ruim 300 graven te laten ruimen en wil bij de entree een gedenkplaats behouden. "In de vergunning wordt deze ruiming camouflerend met herinrichting aangeduid", stelt Oud Westland.

De ingang van het kerkhof is aan de Dijkweg ter hoogte van de Kleine Woerdlaan. Aan de zuidkant grenst de begraafplaats aan het Raoul Wallenbergplein, de parkeerplaats achter theater De Naald, aan welke kant de muur van het kerkhof een kwetsbare indruk wekt.

Het opgehoogde deel van het kerkhof wordt tot vlak boven het maaiveld afgegraven, de coniferen worden gekapt. Nabestaanden zouden  tot oktober de tijd krijgen om hun grafzerk op te halen.

Tot 1970 werden alle Naaldwijkse katholieken aan de Dijkweg begraven.

Laat je reactie achter