advertentie Boekestijn

Viaduct A20 tussen Maassluis en Maasland Google Streetview

Voorlopig nog geen structurele oplossing in zicht voor kruispunt Oude Veiling

Het blijkt lastiger dan gedacht om een oplossing te vinden voor de al bestaande, maar ook de toekomstige verkeersdrukte op de Oude Veiling tussen Maasland en Maassluis.

Dat blijkt uit een verkenning van ingenieursadviesbureau Sweco in opdracht van de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Westland. "De oplossing die alle problematiek wegneemt tegen maatschappelijk verantwoorde kosten is er niet", zo valt te lezen in een raadsinformatiebrief. De oplossing waar het hier om gaat, is een verbreding van het viaduct bij de A20, waarbij aan weerszijden een rijbaan wordt gelegd voor het verkeer uit en naar Maassluis en Maasland. Maar een globale raming van alleen de bouwkosten komt al neer op 7,5 miljoen euro. Bovendien wil Rijkswaterstaat hier vooralsnog niet aan meewerken.

Ook een extra op- en afrit nabij Lely in Maassluis is te duur bevonden. Alleen al de bouwkosten worden geraamd op 9,5 miljoen euro. Bovendien wordt het met die oplossing waarschijnlijk flink drukker op de A20, wat de doorstroming daar ook niet echt vooruithelpt. Wel kan met deze oplossing het verkeer vanuit nieuwbouwwijk Wilgenrijk en de Steendijkpolder een stuk sneller de snelweg op. Nu moet er nog worden omgereden naar de oostelijke punt of de westelijke punt van de stad.

De enige oplossing die naar verwachting tegen aanmerkelijk lagere kosten kan worden gerealiseerd dan eerder genoemde opties, is eenrichtingsverkeer op de Maassluiseweg. Alleen blijkt ook dat het oplossend vermogen van deze optie voor het kruispunt Oude Veiling/Maassluiseweg beperkt is. Wat de kosten van deze variant precies zijn, is niet duidelijk, aangezien er voor deze oplossing ook aanpassingen nodig zijn op het onderliggende wegennet van Maassluis. Deze oplossing wordt wel verder uitgewerkt samen met de gemeente Midden-Delfland.

Er wordt al jaren gezocht naar een oplossing voor de problematiek bij het kruispunt Oude Veiling met de Maassluiseweg.

Op- en afrit 6
De drukte bij de andere op- en afrit, bij de Coldenhovelaan tussen Maasdijk en Maasland, lijkt gemakkelijker op te lossen. Denk aan het vervangen van de huidige verkeerslichten door intelligente verkeerslichten, het aanpassen van de inrichting van de dubbele rotonden en aansluitingen, en het realiseren van een vrij afstromende rijstrook vanaf de Coldenhovelaan uit de richting van Maassluis naar de oprit A20 in de richting van Rotterdam. De gemeenten Westland en Maassluis bekijken in de komende tijd wat de best passende oplossingen zijn.

Laat je reactie achter