advertentie Boekestijn

Judith Bokhove Casper Rila

Voorzitter Jeugdhulp Rijnmond niet blij met aangekondigd vertrek Waterweggemeenten

De voorzitter van Jeugdhulp Rijnmond, Judith Bokhove, ziet uittreding van de Waterweggemeenten in de gezamenlijke regeling niet zitten.

Ze doet dan ook een dringend appèl op de colleges en gemeenteraden in Maassluis. Vlaardingen en Schiedam om in de komende maanden met elkaar in gesprek te gaan over de gezamenlijke wensen op het gebied van jeugdzorg. De drie Waterweggemeenten denken met zijn drieën beter af te zijn dan in het samenwerkingsverband waarin ze nu zitten.

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichter bij het kind en het gezin te organiseren en via directe lijnen met bijvoorbeeld huisartsen, instellingen en scholen. Deze aanpak zou volgens de gemeenten ook moeten zorgen voor beter beheersbare kosten. In de afgelopen jaren is er namelijk flink meer geld in gaan zitten dan was begroot.

Maar volgens Bokhove brengt een vertrek van de drie gemeenten juist extra financiële gevolgen met zich mee. Ook is nog maar de vraag of de afspraken met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond nog wel onder dezelfde voorwaarden kunnen worden voortgezet. Bovendien zou het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de voorkeur hebben voor jeugdhulpregio's met tenminste een half miljoen inwoners. De Waterweggemeenten zitten bij elkaar op 180.000 inwoners.

Bokhove roept dan ook op om te bekijken of de wensen die de drie gemeenten hebben, aan kunnen sluiten op de wensen van de bestaande jeugdhulpregio. Er zijn overigens ook andere kleinere jeugdhulpregio's zoals bijvoorbeeld in de regio IJmond in Noord-Holland, waar ook nog geen 200.000 mensen wonen.

Laat je reactie achter