advertentie VEMO Lease top

Plantenverkoop bij een teler. WOS

VVD eist handhaving bij oneerlijke concurrentie stalletjes

Volgens de VVD-fractie in Westland is er bij bloemen-, fruit- en groentestalletjes langs de weg soms sprake van oneerlijke concurrentie.

De liberalen storen zich aan het feit, dat de gemeente na een klacht niet handhavend optreedt. Klagers zouden te horen krijgen dat dit geen prioriteit heeft, omdat de handhaving van de coronamaatregelen voorgaat.

In de stalletjes verkopen ondernemers hun producten aan het langskomend publiek. Maar het komt voor, aldus de VVD, dat niet de producten van de betreffende ondernemer worden verkocht, maar van hele andere ondernemers, niet eens afkomstig uit dezelfde kern. "Dat levert oneerlijke concurrentie op voor bijvoorbeeld mkb-ers in de buurt die dezelfde producten verkopen, maar dan in de winkel", aldus de fractie in vragen aan het college.

De VVD wil van het college weten of die deze situatie ook als oneerlijke concurrentie ziet, wanneer de klachten echt in behandeling worden genomen en welke acties daarop zullen worden ondernomen. Ook vragen de liberalen of het college op de hoogte is dat de enige prioriteit van handhaving kennelijk bij het handhaven van de coronamaatregelen ligt.

Laat je reactie achter