advertentie VEMO Lease top

Archieffoto Hoogheemraadschap van Delfland

Gemiddeld minder bestrijdingsmiddelen in water tuinbouwgebied

De gemiddelde concentratie bestrijdingsmiddelen in het water in het glastuinbouwgebied in onze regio is ten opzichte van 2018 iets afgenomen.

Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage die het Hoogheemraadschap van Delfland heeft opgesteld over 2019. Ondanks de afname zit er nog altijd te veel bestrijdingsmiddel in het water. Dit belemmert op veel plaatsen de ontwikkeling van een gezond ecosysteem.

De meeste bestrijdingsmiddelen werden gevonden in de Oude Campspolder (tussen Maasland en De Lier), de Hoefpolder (bij De Lier), de Oranjepolder (bij Maasdijk ) en de Vlotwatering (bij Monster). Per meting werden op deze locaties gemiddeld 14 stoffen aangetroffen.

Tuinbouwbedrijven mogen hun afvalwater officieel niet in de sloot lozen, toch gebeurt dit nog geregeld. Delfland voert al langer campagne om dit verder te voorkomen.

De concentratie bestrijdingsmiddelen is overigens na 2012 fors gedaald. De metingen over 2019 laten een zelfde beeld zien als 2017. Dat de gemiddelde concentratie aan bestrijdingsmiddelen niet zo sterk meer afneemt zou volgens Delfland verklaard kunnen worden doordat er verschuiving plaatsvindt in het gebruik van middelen. "Zeer giftige stoffen worden verboden en hiervoor komen minder giftige stoffen in de plaats. Deze minder giftige stoffen worden dan wel in een hogere concentratiegebruikt", zo is te lezen in de rapportage.

Laat je reactie achter