advertentie Financieringsgilde TOP

Coalitieakkoord wordt ondertekend door vlnr Pieter Varekamp (VVD), Remmert Keizer (GBW) en Peter Duijsens (Westland Verstandig). WOS

Weer discussie over De Veiling en snellere ontwikkeling Floragebied

Het zijn twee opvallende zaken in het coalitieakkoord van Westland: het Huis van de Buurt in Poeldijk komt niet in het voormalige Dario Fo-pand en in het Floragebied komt een snelle campusontwikkeling.

Het coalitieakkoord met als titel 'Aan de slag, voor Westland' is vanavond gepresenteerd door Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en VVD. De coalitie wil snel met Westlandse vraagstukken aan de slag en heeft alle voornemens in een 20 pagina's dik document opgeschreven. Veel daarvan was al duidelijk geworden tijdens de openbare gespreksrondes met de hele nieuwe raad, die na de verkiezingen zijn gehouden.

Dat de coalitie de komst van een tweede 'Berkenflat' in 's-Gravenzande op de plek van De Brug omarmt, was bekend. Maar dit blijkt ook gevolgen te hebben voor Poeldijk. Want de flat betekent dat de WOS naar een andere locatie moet en de coalitie heeft daarvoor De Veiling voor ogen. Daar moet dan ook het Poeldijkse Huis van de Buurt komen, inclusief bibliotheek en Vitis. Hierover gaat het nieuwe college opnieuw in gesprek met de het stichtingsbestuur van De Veiling, dat zich overigens ruim twee jaar geleden met succes verzette tegen de komst van de omroep in het gebouw. Door de voornemens van de coalitie gaan ook de plannen met het voormalige Dario Fo-gebouw aan de Voorstraat op de schop. In het Poeldijkse centrumplan is daar nu nog het Huis van buurt voorzien inclusief de bibliotheek en Vitis met daarboven appartementen. Het hele pand krijgt nu een woonbestemming.

Ook de ontwikkeling van het Floragebied bij de bloemenveiling wil de coalitie versnellen. Er ligt al wel een zogeheten ontwikkelperspectief met grootschalige woningbouw, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden die de ontwikkeling volgens de coalitie kunnen vertragen. Daarom wordt de focus in de komende collegeperiode gericht op de campusontwikkeling rond het World Horti Center, de zogenoemde bloembladen. Dat wordt dan gezien als een zelfstandig (deel)project, los van de eventuele voortgang van het ontwikkelperspectief.

Betere dienstverlening

Andere zaken die de coalitie de komende vier jaar tot stand wil brengen zijn een betere dienstverlening door de gemeente, waarbij buurtbeheerders een belangrijke rol gaan spelen, het realiseren van 80 verpleegbedden zodat ouderen in de eigen gemeente zorg kunnen krijgen en niet naar andere plaatsen worden verwezen, het veranderen van het afvalbeleid dat gericht zal worden op nascheiding, het invoeren van 30 km-zones in zoveel mogelijk woonwijken en dorpskernen, een groter budget voor het groenonderhoud en het instellen van een Ombudsman bij wie de inwoners kosteloos terecht kunnen met klachten en die geschillen minnelijk zal proberen op te lossen.

Gevarieerd en betaalbaar bouwen in alle dorpen is een van de grote ambities, zo schrijft de coalitie in het akkoord. Woningbouw moet worden afgestemd op de vraag van de eigen inwoners en mensen die in Westland werken. Het aandeel sociale bouw wordt aangepast: 20 procent sociale huur en 15 procent sociale koop. De komende twee jaar moeten er 500 starterswoningen komen. Tijdelijke woningen moeten op braakliggende terreinen komen, bijvoorbeeld op locaties waarvoor al wel plannen zijn maar de realisatie op zich laat wachten. Om starters tegemoet te komen komt er een Wooninvesteringsfonds Westland. Marktpartijen worden nadrukkelijk uitgenodigd daaraan mee te doen.

Parkeergarage

De nieuwe coalitie wil in deze collegeperiode ook een proefproject parkeren doen. Daarbij moet parkeren in een nieuwbouwwijk alleen mogelijk zijn in een centraal gelegen boven- of ondergrondse parkeergarage. Daarmee wordt het volgens de coalitie mogelijk om autovrije straten aan te leggen. "De ruimte die we daarbij winnen, wordt groen ingericht".

Laat je reactie achter

Meer geld voor kleine culturele initiatieven
SUBSIDIE

Meer geld voor kleine culturele initiatieven

SUBSIDIE

Meer geld voor kleine culturele initiatieven

Cultuurmakers hebben meer kans om geld te krijgen voor bijvoorbeeld een schilderworkshop of muzikaal optreden. De regeling voor kleine culturele initiatieven is namelijk uitgebreid.

Dieseldief actief in Westland
BRANDSTOF

Dieseldief actief in Westland

Het Westlandse politiekorps waarschuwt voor een persoon die 's nachts diesel uit vrachtwagens haalt.

Brons voor Jutta Leerdam op 1.500 meter
NK AFSTANDEN

Brons voor Jutta Leerdam op 1.500 meter

Schaatsster Jutta Leerdam is vrijdagavond tijdens de NK Afstanden in Heerenveen derde geworden op de 1.500 meter.

Ben & Sem drinken Westlands bier
BROUWERS

Ben & Sem drinken Westlands bier

Westland telt steeds meer liefhebbers die hun eigen bier brouwen. Zowel hobbymatig als professioneel.

Derby Lyra-Schipluiden dit weekend live in WOS Sport
RADIO

Derby Lyra-Schipluiden dit weekend live in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent: er wordt weer volop gesport. In de uitzendingen van WOS Sport besteden we aandacht aan de volgende wedstrijden:

Hek bij Heulse super blijft na sluitingstijd dicht
PARKEERDRUK

Hek bij Heulse super blijft na sluitingstijd dicht

Het parkeerterrein bij de Jumbo in Kwintsheul blijft na sluitingstijd gesloten. Maar de 14 parkeerplaatsen achter de supermarkt worden permanent opengesteld voor omwonenden en bezoekers.

Ben & Sem drinken Westlands bier
BROUWERS

Ben & Sem drinken Westlands bier

Westland telt steeds meer liefhebbers die hun eigen bier brouwen. Zowel hobbymatig als professioneel.

Derby Lyra-Schipluiden dit weekend live in WOS Sport
RADIO

Derby Lyra-Schipluiden dit weekend live in WOS Sport

Het weekend staat weer voor de deur en dat betekent: er wordt weer volop gesport. In de uitzendingen van WOS Sport besteden we aandacht aan de volgende wedstrijden:

Hek bij Heulse super blijft na sluitingstijd dicht
PARKEERDRUK

Hek bij Heulse super blijft na sluitingstijd dicht

Het parkeerterrein bij de Jumbo in Kwintsheul blijft na sluitingstijd gesloten. Maar de 14 parkeerplaatsen achter de supermarkt worden permanent opengesteld voor omwonenden en bezoekers.