Coalitieakkoord wordt ondertekend door vlnr Pieter Varekamp (VVD), Remmert Keizer (GBW) en Peter Duijsens (Westland Verstandig). WOS

Weer discussie over De Veiling en snellere ontwikkeling Floragebied

Het zijn twee opvallende zaken in het coalitieakkoord van Westland: het Huis van de Buurt in Poeldijk komt niet in het voormalige Dario Fo-pand en in het Floragebied komt een snelle campusontwikkeling.

Het coalitieakkoord met als titel 'Aan de slag, voor Westland' is vanavond gepresenteerd door Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en VVD. De coalitie wil snel met Westlandse vraagstukken aan de slag en heeft alle voornemens in een 20 pagina's dik document opgeschreven. Veel daarvan was al duidelijk geworden tijdens de openbare gespreksrondes met de hele nieuwe raad, die na de verkiezingen zijn gehouden.

Dat de coalitie de komst van een tweede 'Berkenflat' in 's-Gravenzande op de plek van De Brug omarmt, was bekend. Maar dit blijkt ook gevolgen te hebben voor Poeldijk. Want de flat betekent dat de WOS naar een andere locatie moet en de coalitie heeft daarvoor De Veiling voor ogen. Daar moet dan ook het Poeldijkse Huis van de Buurt komen, inclusief bibliotheek en Vitis. Hierover gaat het nieuwe college opnieuw in gesprek met de het stichtingsbestuur van De Veiling, dat zich overigens ruim twee jaar geleden met succes verzette tegen de komst van de omroep in het gebouw. Door de voornemens van de coalitie gaan ook de plannen met het voormalige Dario Fo-gebouw aan de Voorstraat op de schop. In het Poeldijkse centrumplan is daar nu nog het Huis van buurt voorzien inclusief de bibliotheek en Vitis met daarboven appartementen. Het hele pand krijgt nu een woonbestemming.

Ook de ontwikkeling van het Floragebied bij de bloemenveiling wil de coalitie versnellen. Er ligt al wel een zogeheten ontwikkelperspectief met grootschalige woningbouw, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden die de ontwikkeling volgens de coalitie kunnen vertragen. Daarom wordt de focus in de komende collegeperiode gericht op de campusontwikkeling rond het World Horti Center, de zogenoemde bloembladen. Dat wordt dan gezien als een zelfstandig (deel)project, los van de eventuele voortgang van het ontwikkelperspectief.

Betere dienstverlening

Andere zaken die de coalitie de komende vier jaar tot stand wil brengen zijn een betere dienstverlening door de gemeente, waarbij buurtbeheerders een belangrijke rol gaan spelen, het realiseren van 80 verpleegbedden zodat ouderen in de eigen gemeente zorg kunnen krijgen en niet naar andere plaatsen worden verwezen, het veranderen van het afvalbeleid dat gericht zal worden op nascheiding, het invoeren van 30 km-zones in zoveel mogelijk woonwijken en dorpskernen, een groter budget voor het groenonderhoud en het instellen van een Ombudsman bij wie de inwoners kosteloos terecht kunnen met klachten en die geschillen minnelijk zal proberen op te lossen.

Gevarieerd en betaalbaar bouwen in alle dorpen is een van de grote ambities, zo schrijft de coalitie in het akkoord. Woningbouw moet worden afgestemd op de vraag van de eigen inwoners en mensen die in Westland werken. Het aandeel sociale bouw wordt aangepast: 20 procent sociale huur en 15 procent sociale koop. De komende twee jaar moeten er 500 starterswoningen komen. Tijdelijke woningen moeten op braakliggende terreinen komen, bijvoorbeeld op locaties waarvoor al wel plannen zijn maar de realisatie op zich laat wachten. Om starters tegemoet te komen komt er een Wooninvesteringsfonds Westland. Marktpartijen worden nadrukkelijk uitgenodigd daaraan mee te doen.

Parkeergarage

De nieuwe coalitie wil in deze collegeperiode ook een proefproject parkeren doen. Daarbij moet parkeren in een nieuwbouwwijk alleen mogelijk zijn in een centraal gelegen boven- of ondergrondse parkeergarage. Daarmee wordt het volgens de coalitie mogelijk om autovrije straten aan te leggen. "De ruimte die we daarbij winnen, wordt groen ingericht".

Laat je reactie achter

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

Hockey

UITSLAGEN

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

Hockey

UITSLAGEN

Westlandse hockeyers winnen na achterstand

De hockeymannen van HV Westland hebben ook hun vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen Nieuwkoop werd het 7-3.

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'
WEDSTRIJD

Ingrid Blok en Ilona van Jaarsveld maken 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'

Meer dan honderd mensen hebben hun stem uitgebracht voor de wedstrijd 'Het mooiste zwempak van Hoek van Holland'. In totaal waren er 21 inzendingen met uiteenlopende interpretaties op het thema Breiwerk in de Branding.

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast
STANK

Bewoners Hoek van Holland en Maassluis melden stankoverlast

Meerdere bewoners uit Hoek van Holland en Maassluis melden dat ze overlast ervaren van een 'olieachtige' geur.

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open
SHORTTRACK

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open

Kay Huisman uit Monster heeft sterk gepresteerd op het Dutch Open. De 26-jarige topsporter behaalde op de 1.000 en op de 500 meter de tweede plaats.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open
SHORTTRACK

Kay Huisman pakt twee keer zilver op Dutch Open

Kay Huisman uit Monster heeft sterk gepresteerd op het Dutch Open. De 26-jarige topsporter behaalde op de 1.000 en op de 500 meter de tweede plaats.

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen
FRANCHISING

BoereGoed onderzoekt of ze franchise kunnen beginnen

BoereGoed is aan het onderzoeken of ze een franchise kunnen beginnen.

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande
2015

Wostalgie: Start bouw van winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande

De bouw van het winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande is deze week acht jaar geleden begonnen. In totaal heeft de bouw 3,5 jaar geduurd, want in mei 2019 was het centrum helemaal klaar. Deze werd toentertijd met een feestelijke opening geopend.