advertentie KBITE

Google Earth

Westbeach kan geen strandpaviljoen worden

Surfschool Westbeach bij strandopgang Molenslag aan de kust bij Monster kan geen strandpaviljoen worden.

De Westlandse gemeenteraad heeft namelijk besloten te volstaan met de huidige negen paviljoens. Dat besluit viel kort na middernacht, toen de raad moest gaan stemmen over de voorstellen van het college van B en W op het gebied van strandpaviljoens.

Hoewel al langere tijd een meerderheid van de raad in beginsel voorstander is van tien strandpaviljoens, kreeg geen enkel wijzigingsvoorstel waarin dit was vastgelegd vannacht een meerderheid van stemmen. Omdat het meest ingrijpende wijzigingsvoorstel - het alsnog gaan volgen van de zogeheten Kustvisie - geen meerderheid verkreeg, veranderde de opstelling van Westland Verstandig. Fractievoorzitter Peter Duijsens verklaarde zich nu tegenstander van het 'losse' amendement waarin D66 en LPF voorstelden in plaats van negen toch tien strandpaviljoens aan de Westlandse kust toe te staan.

Hoewel LPF en ook de VVD tien strandpaviljoens wel zien zitten, stemden deze fracties uiteindelijk samen met coalitiegenoten CDA en ChristenUnie-SGP vóór het voorstel van het college van B en W, waarin is vastgehouden aan de huidige negen strandpaviljoens.

Verder houdt dat besluit in, dat het bestaande aantal jaarrondpaviljoens (twee) met drie kan worden uitgebreid, waarvan één bij Vlugtenburg, één bij Molenslag en één bij strandslag Beukel. Bij laatstgenoemde locatie willen in elk geval beide paviljoens in aanmerking komen om jaarrond te worden, zo stelde de WOS onlangs vast.

Of deze plannen met de strandpaviljoens aan de Westlandse kust uitgevoerd worden, is niet alleen aan de gemeenteraad. De plannen moeten nog worden voorgelegd aan diverse overheden en belangengroepen als natuurorganisaties. "Het is dus zeker nog geen gelopen race, maar niet kansloos", stelde wethouder Albert Abee al eerder in een commissievergadering.

Laat je reactie achter