advertentie Westland Cultuurweb

Beoogde locatie rechtsonder op eiland 1 archieffoto WOS

'Westbrick geen inhoudelijke belanghebbende bij arbeidsmigrantenhotel'

Westbrick mag geen logiesgebouw voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein Honderdland bij Maasdijk bouwen, omdat het geen gecertificeerd uitzendbureau is en er alleen een financieel belang bij heeft.

Dit is een van de argumenten van het college van B en W van Westland in het voorstel tweede herziening bestemmingsplan Honderdland fase 2. Die moet er komen op last van de Raad van State en wordt dinsdagavond in de raadscommissie Ruimte besproken.

Bovendien zit volgens het college de beoogde locatie te dicht op de naastgelegen bedrijven, waardoor deze gehinderd kunnen worden in hun bedrijfsvoering èn er geen goed woon- en leefklimaat voor de arbeidsmigranten gegarandeerd kan worden. B en W hoopt zo de Raad van State te overtuigen, dat het herziene bestemmingsplan Honderdland fase 2 nu wèl door de beugel kan.

Vorig jaar oktober oordeelde het rechtscollege namelijk dat het door Westbrick ingediende bezwaar tegen het bestemmingsplan, dat de komst van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten onmogelijk maakt, gegrond was. De Raad van State oordeelde dat er sprake was van inconsequente besluitvorming, omdat eerder vorig jaar NL Jobs wel toestemming had gekregen voor een 'Polenhotel' in Honderdland fase 2. 

"Het heeft er (..) de schijn van dat de raad ruimte voor één logiesgebouw op bedrijventerrein Honderdland fase 2 aanwezig acht", aldus het vonnis over het feit dat het bestemmingsplan een logiesgebouw verbiedt. Er lag weliswaar geen formele aanvraag van Westbrick, maar de raad was wel op de hoogte van de wensen van het bedrijf, stelde de Raad van State. En dus moet in een nieuwe herziening aangegeven worden, waarom op de door Westbrick verworven locatie geen logiesgebouw mag komen. Met andere woorden: waarom NL Jobs wel en Westbrick niet.

Aan die opdracht denkt het college in het nu voorliggende plan te hebben voldaan. Na een uitgebreide beschrijving wordt geconcludeerd, dat het belang van een goed woon- en leefklimaat voor de arbeidsmigranten, een ongestoorde bedrijfsvoering voor de bedrijven op het bedrijventerrein en de behoefte aan bedrijventerreinen met zwaardere milieucategorieën zwaarder wegen dan het louter financiële belang van Westbrick. Dat bedrijf is namelijk geen gecertificeerd uitzendbureau, dat belang heeft bij goede huisvesting van zijn werknemers. Daarom kan op de locatie van Westbrick geen logiesgebouw komen.

Niet inconsistent

Dat uitzendbureau NL Jobs op Honderdland wèl een logiesgebouw mag neerzetten, is volgens het college geen inconsistente besluitvorming. Er was nooit beoogd in fase 2 van Honderdland huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan, aldus het college, alleen lieten de gekozen begrippen die mogelijkheid open. Vlak voordat de gemeenteraad met een voorbereidingsbesluit die maas in de zomer van 2018 dichtte, diende NL Jobs zijn aanvraag in, waardoor die onder het regime van het 'oude' bestemmingsplan viel.

Westbrick, die de maas in het bestemmingplan had ontdekt, had in een eerder stadium een aanvraag ingediend. De gemeente Westland zat daarmee in haar maag en wilde dat het bedrijf een bepaalde voorbereidingsprocedure zou doorlopen. Dat leidde er toe, dat Westbrick de aanvraag introk. De nieuwe lag nog niet bij de gemeente, toen het voorbereidingsbesluit werd genomen. Vandaar dat het college volhoudt dat er formeel geen aanvraag van Westbrick ligt.

Opmerkelijk in de hele geschiedenis is dat het college aanvankelijk geen voorstander was van de verklaring van geen bezwaar voor NL Jobs, die de gemeenteraad moet afgeven als er sprake is van een afwijking van het bestemmingsplan. In februari 2019 stelde het college de raad voor die te weigeren, maar een raadsmeerderheid wilde toch een extra 'Polenhotel' op Honderdland. Alleen LPF, Westland Verstandig en twee Maasdijkse CDA-leden stemden tegen. Toen begin vorig jaar de definitieve verklaring werd vastgesteld, bleken die CDA-raadsleden bakzeil te hebben gehaald.

De nieuwe herziening komt dinsdag in de raadscommissie Ruimte aan de orde. Als de gemeenteraad later deze maand het bestemmingsplan vaststelt, kan Westbrick opnieuw naar de Raad van State. Die moet dan oordelen of de raad nu wel een volledige belangenafweging heeft kunnen maken. Overigens heeft Westbrick voor de betrokken locatie vorig jaar geheel volgens het bestemmingplan een aanvraag voor een hotel ingediend. Maar college en een raadsmeerderheid willen die vergunning niet verlenen, omdat de vrees bestaat dat er toch arbeidsmigranten in dat hotel komen.

Laat je reactie achter

‘Vóór augustus gele zakken van de lantaarnpalen in Westland’
AFVALINZAMELING

‘Vóór augustus gele zakken van de lantaarnpalen in Westland’

AFVALINZAMELING

‘Vóór augustus gele zakken van de lantaarnpalen in Westland’

Vóór augustus, of om precies te zijn: vóór 24 juli, worden de Westlandse burgers verlost van de gele PBD-afvalzakken aan de lantaarnpalen.

In gemeente Westland nieuwe wethouders geïnstalleerd
COALITIE 2022-2026

In gemeente Westland nieuwe wethouders geïnstalleerd

In de gemeente Westland zijn dinsdagavond de vijf nieuwe wethouders voor de periode 2022-2026 geïnstalleerd door burgemeester Bouke Arends.

MSV'71 krijgt in titelstrijd geen hulp van KNVB
VIERDE KLASSE F

MSV'71 krijgt in titelstrijd geen hulp van KNVB

Voetbalbond KNVB gaat geen verder onderzoek instellen naar de 1-37 zege van Houtwijk op HMSH. En dat is slecht nieuws voor MSV'71.

De Waterman 'vreest' voor woningplannen rondom zwembad
COALITIEAKKOORD

De Waterman 'vreest' voor woningplannen rondom zwembad

Het bestuur van zwembad De Waterman in Wateringen is niet blij met de plannen van het nieuwe Westlandse gemeentebestuur. In het coalitieakkoord wordt gesproken over de bouw van appartementen rond het zwembad.

Veertig woningen extra in Het Balkon
BESTEMMINGSPLAN

Veertig woningen extra in Het Balkon

Nieuwbouwwijk Het Balkon in Maassluis krijgt veertig woningen meer dan oorspronkelijk. Dat is vastgelegd in een herziening van het oude bestemmingsplan uit 2016, dat sinds vrijdag ter inzage ligt.

Westlands Museum verwelkomt gerestaureerde schuit
HISTORIE

Westlands Museum verwelkomt gerestaureerde schuit

Bij het Westlands Museum ligt sinds maandag een historische schuit in het water. Deze is het afgelopen jaar gerestaureerd door twee gepassioneerde vrijwilligers.

De Waterman 'vreest' voor woningplannen rondom zwembad
COALITIEAKKOORD

De Waterman 'vreest' voor woningplannen rondom zwembad

Het bestuur van zwembad De Waterman in Wateringen is niet blij met de plannen van het nieuwe Westlandse gemeentebestuur. In het coalitieakkoord wordt gesproken over de bouw van appartementen rond het zwembad.

Veertig woningen extra in Het Balkon
BESTEMMINGSPLAN

Veertig woningen extra in Het Balkon

Nieuwbouwwijk Het Balkon in Maassluis krijgt veertig woningen meer dan oorspronkelijk. Dat is vastgelegd in een herziening van het oude bestemmingsplan uit 2016, dat sinds vrijdag ter inzage ligt.

Westlands Museum verwelkomt gerestaureerde schuit
HISTORIE

Westlands Museum verwelkomt gerestaureerde schuit

Bij het Westlands Museum ligt sinds maandag een historische schuit in het water. Deze is het afgelopen jaar gerestaureerd door twee gepassioneerde vrijwilligers.