advertentie VEMO Lease top

Impressie Architectenbureau Guido Bakker

Westbrick: Het wordt geen 'Polenhotel'

Westbrick legt zich niet neer bij de voorgenomen afwijzing van haar hotelplan door B en W van Westland.

De projectontwikkelaar, die een hotel wil vestigen nabij de McDonald's in Maasdijk, stuurt binnenkort een brief naar de gemeenteraad van Westland. Op details wil Norman van der Windt van Westbrick nu niet ingaan, maar hij spreekt wel van een verkeerde uitleg van het college. "Wij hebben aangegeven dat het geen 'Polenhotel' zal worden", aldus Van der Windt.

De aanvraag stond dinsdagavond op de agenda van een commissievergadering van de gemeenteraad. Enkele partijen vonden dat het college zijn oordeel niet moet baseren op vermoedens. Samengevat betoogden zij: waarom geef je geen vergunning voor een gewoon hotel en zet je in de voorwaarden dat er absoluut geen arbeidsmigranten mogen worden ondergebracht. Het waren met name Remmert Keizer (GemeenteBelang Westland) , Peter Duijsens (Westland Verstandig) en Nico de Gier (PvdA) die dit standpunt innamen.

Te veel aanwijzingen
In de ogen van B en W zijn er te veel aanwijzingen dat het  in de praktijk toch zal gaan om een logiesgebouw voor arbeidsmigranten. Het college voelt zich daarbij gesteund door rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen.
Wethouder Leen Snijders merkte op: "Ik heb altijd geleerd dat je bij twijfel niet moet inhalen en hier zijn de kenmerken van een gewoon hotel te weinig aanwezig." Hij vindt het heilloos om wel een vergunning te verlenen en daarna te moeten constateren dat de twijfels gegrond waren. Een gewoon hotel is volgens Snijders geen probleem, want daartoe biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid.

Plan NL Jobs
Ook de aanvraag van uitzendbureau NL Jobs voor een logiesgebouw voor arbeidsmigranten, eveneens nabij de McDonald’s, stond op de agenda van de commissievergadering.  Dit werd grotendeels een herhaling van zetten vergeleken met eerdere besprekingen. Een ruime meerderheid van de raadsleden wil dit plan steunen. Tegenstanders zijn de coalitiepartij LPF en de oppositiepartij Westland Verstandig en naar verwachting ook twee raadsleden van het CDA die in Maasdijk wonen. Immers, heel veel inwoners van Maasdijk zijn bang dat er nog veel meer arbeidsmigranten  door het dorp zullen struinen. En dat staat haaks op het uitgangspunt van de gemeente dat arbeidsmigranten zoveel mogelijk gespreid over de gemeente Westland onderdak moeten krijgen.

NL Jobs zegt er alles aan te gaan doen om de circa 250 arbeidsmigranten zoveel mogelijk binnen te houden op Honderdland. Er komt een winkeltje met levensmiddelen en ook ruimte voor recreatie en  sportvoorzieningen. Verder zullen de meeste arbeidsmigranten lopend of per fiets naar hun werk  gaan, want zij zullen grotendeels aan de slag gaan bij grote inpakbedrijven op het Maasdijkse bedrijventerrein Honderdland.
De gemeenteraad buigt zich 16 februari over het onderwerp.

Laat je reactie achter