advertentie KBITE

Westerhonk gaat op de schop

Woongebied Het Westerhonk in Monster wordt de komende jaren opnieuw ingericht.

Verouderde woningen en zorggebouwen zullen worden vervangen of gerenoveerd, maar de belangrijkste verandering zal plaatsvinden in het centrale deel van het woonzorgpark. Dit blijkt uit het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied, dat de gemeente ter inzage heeft gelegd.

Het Westerhonk was bij de start in 1966 een kleine instelling met 6 paviljoens en een hoofdgebouw met keuken. De gehele groenstructuur is in één keer aangelegd op een voormalig weiland. Anno 2021 biedt het zorg aan ongeveer 575 cliënten, van wie er 450 ook daadwerkelijk op Westerhonk wonen. In het westelijke deel van het terrein werden in de jaren '90 circa 90 particuliere woningen gebouwd vanwege de wens voor 'omgekeerde integratie'.

Veel bebouwing is ouder dan 50 jaar. Een aantal gebouwen kan nog voor 20 jaar gerenoveerd worden. Maar er zijn ook gebouwen, met grote woonvolumes, die dermate technisch verouderd zijn dat deze vervangen dienen te worden. Het terrein is functioneel gezien verdeeld in drie delen. Het westelijke deel met particuliere woningen en enkele woongroepen voor cliënten met een lichte beperking, het oostelijke deel waar cliënten met de zwaarste beperkingen wonen en gebouwen voor dagbesteding staan en het centrale deel dat nu voor een groot gedeelte leeg staat.

In dat deel zullen de grootste veranderingen komen. Het is de bedoeling dat daar een plein komt als prominente openbare ruimte en als ontmoetingsplek voor mensen van het Westerhonk en van daarbuiten. Met de vijver, het gebouw 'Samen' en nieuwbouw aan de Vijverweg moet dat het hart van het gebied worden. Nieuwbouw komt in een U-vorm om het plein te liggen, welke functies daarin komen is nog niet bekend. Een deel van het plein zal dienen als schoolplein voor de school voor speciaal onderwijs, die er zal komen. De Herman Broerenschool heeft momenteel vier lokalen in een gebouwtje aan de Tuinlaan. Het al bestaande kunstmatige duinlandschap in het centrale deel zal worden vergroot.

Laat je reactie achter