advertentie GJ de HR Partner TOP

WOS

Westland: Eerder uitsluitsel over gemeentelijke subsidie

Wie voor een activiteit in Westland gemeentelijke subsidie wil krijgen, moet de aanvraag uiterlijk 1 mei van het jaar voorafgaande aan de activiteit hebben ingediend. De gemeente laat dan in principe vóór 15 oktober weten of de subsidie wordt toegekend.

Dit staat in het ontwerp Subsidiebeleid en het ontwerp Algemene Subsidieverordening 2024 dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De datum van 15 oktober als streefdatum voor de beschikking en de datum van 1 mei voor het indienen van de aanvraag zijn nieuw ten opzichte van het voorontwerp, dat begin september met de raad is besproken. Vanuit de raad was de wens gekomen om de subsidiepartners eerder uitsluitsel te geven. In het voorontwerp was dat eind december voor activiteiten in het jaar daarna. Dat vond de raad te laat als de activiteit in januari zou moeten starten.

Alle aanvragen worden gebundeld in een subsidieprogramma dat nog voor het zomerreces ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. Het streven is om de de beschikkingen vóór 15 oktober maar uiterlijk 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar naar de aanvragers te sturen. Wel onder het voorbehoud dat de gemeentelijke begroting in november wordt goedgekeurd. Dat was overigens altijd al de reden dat alle beschikkingen pas in december werden verstuurd, aldus het college. "Met deze planning hebben de subsidiepartners een maand extra voor de aanvraag in vergelijking met de huidige situatie, heeft de ambtelijke organisatie voldoende tijd om een subsidieprogramma op te stellen en hebben de subsidiepartners in het algemeen op 15 oktober een beschikking ontvangen."

Er wordt in Westland al jarenlang nagedacht over het subsidiebeleid, maar een onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) heeft het opstellen van nieuwe beleidsregels en een nieuwe subsidieverordening versneld. De conclusies van de RKC waren dat Westland niet beschikte over een eenduidig, actueel beleidskader subsidies, dat er onvoldoende zicht en controle is op de doelmatigheid en de gelijke behandeling van subsidieaanvragen. Raad en college hebben de conclusies en aanbevelingen van het RKC-rapport overgenomen, wat geresulteerd heeft in het ontwerp subsidiebeleid en subsidieverordening.

Vanaf maandag liggen de ontwerpen ter inzage. "Er zijn veel bedrijven, instanties, burgers die gebruik maken van het subsidie-instrument. Daarom is het van belang om de samenleving breed in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen niet alleen ten aanzien van het subsidiebeleid maar ook ten aanzien van de algemene subsidieverordening", schrijft het college. De zienswijzen kunnen tot en met 23 oktober worden ingediend. Alle subsidieontvangers hebben daarover ook een brief gekregen.

Vastgoed

De RKC had ook geconcludeerd dat er het nodige verbeterd kan worden op het gebied van het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed. Bij het verhuren daarvan zal daarom in een nieuw huurprijzenbeleid worden gewerkt met huurtarifering. Dit betekent dat in de praktijk een commercieel en maatschappelijk tarief gehanteerd wordt voor een bepaald vastgoedobject afhankelijk van de huurder. Het maatschappelijk tarief heeft als uitgangspunt dat het minimaal kostendekkend is, aldus het college dat het huurprijzenbeleid begin volgend jaar met de raad wil bespreken. 

Laat je reactie achter

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door
NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door

NATUUR

Struinen tussen Glas en Duinen: Help de vogels de winter door

Regelmatig bellen we op de radio met onze huisboswachter Heleen Verduijn over het laatste nieuws op het gebied van flora en fauna.

Controles bij veilinglocaties tegen criminaliteit in sierteeltsector
FLORAHOLLAND

Controles bij veilinglocaties tegen criminaliteit in sierteeltsector

Op veilinglocaties van Royal FloraHolland in Honselersdijk, Aalsmeer en Rijnsburg zijn afgelopen week controles gehouden tegen transportcriminaliteit in de sierteeltsector. Vanwege de vele (inter-)nationale transportbewegingen die met de sierteeltsector gepaard gaan, is deze branche zeer interessant voor criminelen.

Akkermans na vier jaar weg bij VV Naaldwijk
VOETBAL

Akkermans na vier jaar weg bij VV Naaldwijk

Harry Akkermans neemt aan het einde van dit seizoen afscheid als hoofdtrainer van VV Naaldwijk. Het clubbestuur vindt het na een periode van vier jaar een goed moment om met een nieuwe trainer in zee te gaan.

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis
VAN SPEYKSTRAAT

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis

Bij een brand in een woning aan de Van Speykstraat in Maassluis is zondagavond veel rook vrijgekomen. De brand was aan de achterzijde van de woning korte tijd uitslaand.

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK
SPORT

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie
STREEKHISTORIE

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie

Het Westland is wereldwijd bekend door de ontwikkeling van de glastuinbouw. De innovatie gaat hier razendsnel en kent een eeuwenoude traditie.

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis
VAN SPEYKSTRAAT

Woning onbewoonbaar na brand met flinke rookontwikkeling in Maassluis

Bij een brand in een woning aan de Van Speykstraat in Maassluis is zondagavond veel rook vrijgekomen. De brand was aan de achterzijde van de woning korte tijd uitslaand.

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK
SPORT

Sportnieuws: Maasdijkse dartster naar tweede ronde WK

Op deze pagina word je op de hoogte gehouden van divers sportnieuws waarbij regiogenoten of regioteams betrokken zijn.

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie
STREEKHISTORIE

Aan de basis van de eeuwenoude tuinbouwtraditie

Het Westland is wereldwijd bekend door de ontwikkeling van de glastuinbouw. De innovatie gaat hier razendsnel en kent een eeuwenoude traditie.