advertentie Boekestijn

WOS

Westland en Freight Line Europe vinden uitweg

Het transportbedrijf Freight Line Europe (FLE) op Honderdland in Maasdijk en de gemeente Westland hebben een uitweg gevonden uit de langdurige overlastproblematiek.

In een memo aan de gemeenteraad stellen burgemeester Arends en wethouder Gardien, dat er "na intensief en constructief overleg" een akkoord is bereikt over een maatregelenpakket waarmee FLE kan voldoen aan de geluidsnormen die voor dit bedrijf gelden.

De belangrijkste maatregelen, die per 1 augustus zijn ingevoerd:
* aanpassing bedrijfsvoering waarbij de koelingen van de geparkeerde trailers slechts beperkt aanstaan en niet meer in de nachtperiode. De trailers worden nu vlak voor vertrek beladen en niet meer de voorafgaande avond; 

* het terrein van FLE wordt in de avond-/nachtperiode afgesloten met een hek en slot, zodat externe vrachtwagens het terrein niet op kunnen. Dit om wild parkeren te voorkomen;

* inhuur van toezicht door FLE om erop toe te zien dat de chauffeurs de nieuwe maatregelen naleven. 

Daarnaast worden de trailers in de loop van 2022 vervangen door stillere trailers.

Akoestisch onderzoek

FLE heeft een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om te kunnen bepalen of bovengenoemde maatregelen afdoende zijn. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft het akoestisch rapport beoordeeld en is van mening dat FLE met het maatregelenpakket kan voldoen aan de geluidsnormen.

FLE heeft de omwonenden schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen, zo meldt de gemeente. Daarbij is aangegeven dat de omwonenden bij eventuele geluidsklachten direct contact kunnen opnemen met FLE of met het bedrijf dat toezicht houdt. Op die manier kan FLE klachten snel en adequaat oppakken. 

"Tot slot nog een kanttekening", aldus burgemeester en wethouder. "Ook als wordt voldaan aan de geluidsnormen kan het zijn dat omwonenden een zekere mate van hinder ervaren van bedrijfsactiviteiten. Geluidsnormen sluiten hinder namelijk niet compleet uit, maar begrenzen eventuele hinder wel tot een aanvaardbaar niveau."
Overigens hebben de ODH en de gemeente Westland al maanden geen overlastmelding meer gehad. “We gaan ervan uit dat de situatie voor omwonenden door de inspanningen die FLE sinds de zomer heeft verricht significant is verbeterd”, besluiten Arends en Gardien.

Laat je reactie achter

Sluitingstijd Westlandse horeca mogelijk naar 04.00 uur
HANDHAVING

Sluitingstijd Westlandse horeca mogelijk naar 04.00 uur

HANDHAVING

Sluitingstijd Westlandse horeca mogelijk naar 04.00 uur

De gemeente Westland onderzoekt de mogelijkheid om op termijn over te gaan tot verruiming van de openingstijden binnen de horeca.

Plannen voor woningbouw langs Langeweg ter inzage
HOEK VAN HOLLAND

Plannen voor woningbouw langs Langeweg ter inzage

De bouw van 150 appartementen langs de Langeweg in Hoek van Holland is weer een stukje dichterbij. De gemeente Rotterdam gaat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Robert Zwinkels vertrekt bij ADO Den Haag
VOETBAL

Robert Zwinkels vertrekt bij ADO Den Haag

De wegen tussen ADO Den Haag en keeper Robert Zwinkels scheiden zich na dit seizoen. De 39-jarige Naaldwijker staat al sinds 2005 onder contract, maar was dit seizoen op een zijspoor beland.

Ton Kolmeijer genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar
PLUSRADIO

Ton Kolmeijer genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar

Al 36 jaar is hij met Plusradio te horen bij de WOS: Ton Kolmeijer uit Maasland. De radiomaker in hart en nieren is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Omroepvrijwilliger van het Jaar.

Ben & Sem zien het een beetje zwart in
STOFOVERLAST

Ben & Sem zien het een beetje zwart in

Ben & Sem hebben gezien dat de Rotterdamse wethouder Bonte niet tevreden is over de gang van zaken bij een overslagbedrijf op de Maasvlakte.

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen
COALITIEBESPREKINGEN

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen

Na het klappen van de onderhandelingen met Leefbaar Maessluys, gaan CDA, PvdA en VVD in Maassluis nu mogelijk een coalitie vormen met Maassluis Belang.

Ton Kolmeijer genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar
PLUSRADIO

Ton Kolmeijer genomineerd voor Omroepvrijwilliger van het Jaar

Al 36 jaar is hij met Plusradio te horen bij de WOS: Ton Kolmeijer uit Maasland. De radiomaker in hart en nieren is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Omroepvrijwilliger van het Jaar.

Ben & Sem zien het een beetje zwart in
STOFOVERLAST

Ben & Sem zien het een beetje zwart in

Ben & Sem hebben gezien dat de Rotterdamse wethouder Bonte niet tevreden is over de gang van zaken bij een overslagbedrijf op de Maasvlakte.

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen
COALITIEBESPREKINGEN

CDA, PvdA, VVD en Maassluis Belang willen nieuwe coalitie vormen

Na het klappen van de onderhandelingen met Leefbaar Maessluys, gaan CDA, PvdA en VVD in Maassluis nu mogelijk een coalitie vormen met Maassluis Belang.