advertentie VEMO Lease top

WOS

Westland: geen beroep op jonge mantelzorgers bij huishoudelijke hulp

Jonge, thuiswonende mantelzorgers in Westland hoeven geen rol te spelen in huishoudelijke hulp.

Dit zal duidelijk worden meegegeven aan de uitvoerders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zo heeft het college van B en W besloten. Een meerderheid van de Westlandse gemeenteraad (24-13) steunde in november een daarop gerichte motie die was opgesteld door de LPF. Het gaat om precies te zijn om thuiswonende mantelzorgers in de leeftijd tot en met 23 jaar.

Er is overigens geen sprake van een soort verbod. Als jongeren in genoemde leeftijdscategorie op vrijwillige basis een deel van het huishoudelijke werk voor hun rekening willen nemen, is dat akkoord. Volgens wethouder Vreugdenhil voorzag de huidige werkwijze al in deze wens van de meerderheid van de gemeenteraad, maar het wordt nu ondubbelzinnig vastgelegd, met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar.

Het uitgangspunt is dat het thuiswonende volwassen kind geen onderdeel uitmaakt van de afweging bij de benodigde tijd in de indicatie voor de zorgvrager. Mocht zo'n jongere zelf aangeven wel mee te willen helpen, dan zal dit aanbod - indien er geen sprake is van een overbelaste jonge mantelzorger - worden meegewogen in de indicatie.

Door de professionele Wmo-ondersteuning worden evenwel de volgende activiteiten voor het thuiswonende volwassen kind niet overgenomen: het schoon houden van de eigen slaapkamer en verblijfsruimte, het wassen van de eigen kleding, maaltijden verzorgen en boodschappen doen. Alleen wanneer het thuiswonende volwassen kind door een beperking daartoe niet in staat is, kan het wel onderdeel zijn van de Wmo- ondersteuning. 

Laat je reactie achter