advertentie VEMO Lease top

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

Westland ontvangt subsidie voor huisvesting kwetsbare groepen

De gemeente Westland krijgt van de rijksoverheid de gevraagde ruim 2 miljoen euro subsidie voor het bouwen van woningen voor kwetsbare groepen, zo is vandaag toegezegd.

Deze subsidie is onderdeel van de nationale Bouwimpuls, waaruit Westland eerder al 3,5 miljoen euro is toegezegd voor 200 extra zogeheten 'bereikbare woningen' in Waelpolder (‘s-Gravenzande).

In mei van dit jaar stelde de minister van Binnenlandse Zaken daarnaast een aparte subsidie in voor het stimuleren van bouwen voor kwetsbare groepen. Daarbij werden onder meer flexwonen, huisvesting van arbeidsmigranten, en wonen met zorg met name genoemd.

In de aanvraag van het college zijn opgenomen:
* drie mogelijke locaties voor flexwonen, waaronder de Oostduinlaan in ’s Gravenzande. Het doel op dit gebied is om een gat te dichten tussen de realisatiekosten en de exploitatieverwachtingen van de beoogde investeerder. De verwachting is dat deze financiële impuls in de eerste helft van 2021 tot een begin van realisatie kan leiden;
* drie locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten, die niet leiden tot verdringing op de reguliere woningmark, te weten:
Honderdland (ter inzagelegging van de vergunningaanvraag is zojuist afgesloten);
Horti Hotel Westland (vergunningsaanvraag ligt nu ter inzage);
Oostbuurtseweg De Lier (vergunningaanvraag wordt binnen enkele maanden verwacht).

Locaties voor 'wonen met zorg' waren in eerste instantie in de aanvraag opgenomen, maar zouden niet kunnen voldoen aan een richtdatum voor de start van de bouw. Mocht dit toch mogelijkheden geven, dan zal het college middelen uit de regeling hiervoor alsnog inzetten.

De toekenning van deze subsidie versterkt en versnelt de realisatie van de beleidsvoornemens uit de door de raad in juli vastgestelde Woonvisie, aldus het college van B en W van Westland.

Laat je reactie achter