advertentie VEMO Lease top

Archief WOS

Westland Verstandig komt in geweer voor Westbeach

De gemeenteraadsfractie Westland Verstandig wil nog steeds dat surfschool Westbeach bij Monster een volwaardig strandpaviljoen wordt.

De partij komt daartoe binnenkort met een initiatiefvoorstel waarin dit is vastgelegd. Zij legt uit, dat de doorlopende discussie over negen of tien strandpaviljoens aan de Westlandse kust geen getalsmatige kwestie is, maar draait om de vraag of Westbeach als paviljoen erkend kan worden.

Volgens fractievoorzitter Peter Duijsens is Westbeach "een al heel veel jaren bestaande strandtent die echter die status ten onrechte niet krijgt". In de afgelopen jaren werd door een raadsmeerderheid Westbeach reeds als tiende paviljoen beschouwd, maar dat moest nog wel gelegaliseerd worden.

Afgelopen woensdagavond werd in de gemeenteraad een voorstel van het college van B en W behandeld over onder meer het totale aantal strandpaviljoens. Daarin werd gepleit voor handhaving van het huidige aantal van negen. Het college hield wel de optie van tien open, als de raad dat per se wilde, maar maakte daarbij duidelijk dat dit niet automatisch legalisering van Westbeach zou betekenen. "Er zal op basis van onderzoek bepaald moeten worden op welke locatie een tiende strandpaviljoen gevestigd kan worden. Daarbij zullen de volgende uitgangspunten gehanteerd worden: integraliteit, objectiviteit en rechtvaardigheid”, aldus het college.

Dat keuzeproces zou zeker een jaar en misschien wel aanzienlijk meer tijd gaan vergen. Daarom heeft Westland Verstandig in de raadsvergadering tegen de optie van uitbreiding naar 'tien' gestemd. In de ogen van Duijsens is het een truc van het college om Westbeach nagenoeg kansloos te maken.

Laat je reactie achter